Zmiany w sposobie zatrudnienia cudzoziemców. Obawy pracodawców

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rząd proponuje zmiany w sposobie zatrudnienia cudzoziemców. Od 1 kwietnia ma ruszyć rejestr cudzoziemców pracujących w Polsce. Zdaniem Pracodawców RP nadal jest część niekorzystnych rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o roczne limity zezwoleń na pracę sezonową i świadczenia o wykonywaniu pracy przez cudzoziemca.

Jak poinformowali Pracodawcy RP, limity są słuszne i powinny uwzględniać potrzeby polskiego rynku pracy, względy bezpieczeństwa kraju i zasadę komplementarności zatrudniania cudzoziemców do obywateli polskich. Obawiają się jednak, że procedura ich określania będzie zależna wyłącznie od ministra.

–  To błąd, w naszej ocenie należy wprowadzić zasadę, że przy ustalaniu limitów powinna być brana pod uwagę np. opinia starosty, który bada zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym rynku pracy i określa zawody deficytowe. Potrzebne informacje  mogą też dostarczyć powiatowe czy wojewódzkie rady rynku pracy. Takie rozwiązanie pozwalałoby lepiej poznać sytuację na rynku pracy oraz uwzględnić głos partnerów społecznych, a w szczególności oczekiwania pracodawców – twierdzą Pracodawcy RP.

Obawy o brak rąk do pracy

Obawy budzą też inne kwestie organizacyjne. Pracodawcy nie wiedzą, z jakim wyprzedzeniem będą otrzymywać informacje o limitach i stanie ich wykorzystania. To zaś może utrudnić wcześniejsze przygotowanie się na ewentualny brak pracowników.

– Proponujemy, aby informacje o limitach były umieszczane na stronie internetowej, gdzie pracodawcy mogliby na bieżąco monitorować ich stan w danych województwach i branżach. Nasze zastrzeżenia wywołuje również kwestia ewentualnej korekty limitów, czego przygotowany projekt nie przewiduje. Dla pracodawców ważne jest, aby odpowiadały one aktualnej sytuacji na rynku pracy i uwzględniały zmienność zapotrzebowania na pracę – zapewniają.

Wśród innych wątpliwości pojawiają się również kwestie uznania przez starostę, że oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi zostało złożone dla pozoru oraz zbyt restrykcyjne regulacje w wydaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemca.

Rynek pracy w obliczu zmian

Zmiany na polskim rynku pracy nadal są dalekie od oczekiwanych, jednak poziom bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Aktualna stopa bezrobocia w Krakowie to jedynie 3,6%, a w całym kraju 8,6%. Coraz więcej firm od pewnego czasu ma problem z pozyskaniem pracowników, dlatego wielu pracodawców decyduje się na zatrudnianie osób zza granicy, głównie z Ukrainy.

Według ubiegłorocznego badania IBR „Plany Pracodawców” gotowość do zatrudnienia Ukraińców wyraziło aż 40% badanych firm. 67% stanowisk, które byłoby dla nich przeznaczone, to praca w formie robotnika niewykwalifikowanego.

Niedobór pracowników powoduje również, że coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Tylko w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony była wyższa o 223 tysiące, czyli o 2,4% w ujęciu rocznym. Równolegle malała liczba pracowników na tzw. umowach śmieciowych. Było ich o 114 tysięcy mniej, czyli o 3,2%.

Jak mówi LoveKraków.pl Wioletta Żukowska-Czaplicka ekspert ds. Prawa Pracy w stowarzyszeniu Pracodawcy RP, gdy sytuacja na rynku pracy jest dobra, to zauważalny jest spadek liczby umów terminowych i większa stabilność zatrudnienia.

– Aktualnie w naszym kraju przy utrzymującym się niskim bezrobociu i braku "rąk do pracy" pracodawcy muszą walczyć o pracownika właśnie lepszymi warunkami pracy, czyli m.in. oferując im większą stabilizację w postaci umów o pracę – tłumaczy Żukowska-Czaplicka

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up