ZUS skontrolował L4. W samym Krakowie cofnięto zasiłki chorobowe na prawie 2 mln zł

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia.

W 2023 r., w wyniku przeprowadzonych kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w Krakowie 889 osób pozbawiono prawa do zasiłku. Liczba dni ograniczenia absencji chorobowej to niemal 5,8 tys., natomiast oszczędność to 558 tys. złotych.

– W tym samym okresie w wyniku kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich, 357 osób pozbawiono prawa do zasiłku i zaoszczędzono niemal 639 tys. zł. Krakowski oddział ZUS w całym 2023 r. w ponad 1,2 tys. przypadkach wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na łączna kwotę 1 mln 197 tys. zł – przekazała nam Anna Szaniawska, rzecznik ZUS na region małopolski.Dwa rodzaje kontroli


Z kolei w Małopolsce ZUS w 2023 roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 2,2 tys. przypadkach, na kwotę niemal 2,2 mln złotych.

Do obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie.

– Od stycznia do grudnia tego roku w Małopolsce w 1,6 tys. spraw skorygowano zwolnienie, na łączną liczbę 10,5 tys. dni absencji. Kwota oszczędności to niemal 1 mln zł – przekazała nam Anna Szaniawska.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia. W sytuacji nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia wstrzymujemy wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba je oddać.

– W 2023 r. w regionie 596 osób nieprawidłowo wykorzystało zwolnienie. Z tego powodu wstrzymano wypłatę zasiłków w wysokości niemal 1,2 mln złotych – dodała rzecznik.

Dane dla kraju

W kraju kwota wstrzymanych zasiłków od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosła 29 mln 273,8 tys. złotych. – Tylko w ubiegłym roku ZUS skontrolował 461,2 tys. zwolnień lekarskich. W ich następstwie zakwestionował 28,9 tys. świadczeń chorobowych na kwotę 29 mln 273 tys. zł – przekazał rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Zmiany w zasiłku chorobowym

Według nowego rządu to ZUS miałby przejąć od pracodawców wypłatę wynagrodzenia za czas choroby od pierwszego dnia na L4. Jak informuje „Rzeczpospolita”, zdaniem ekspertów zmiana ta może spowodować jeszcze większe kontrole ZUS.