ZUS zacznie rejestrować umowy o dzieło

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków..pl

Od 1 stycznia 2021 roku ZUS będzie prowadził ewidencję nowo zawartych umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować urząd wypełniając wniosek.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 roku trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi również weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Od 1 stycznia 2021 roku będziemy gotowi na możliwość przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawarciu takich umów – zapewnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło – dodaje.

Kto ma obowiązek zgłosić umowę o dzieło?

Do zgłoszenia umowy o dzieło będą zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek, czy też nie.

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem; wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego itp.), które nie są płatnikami składek (tzn. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

– Gdy projektowaliśmy i realizowaliśmy pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, problemem był brak wystarczających informacji o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Dzięki tej zmianie od 1 stycznia będziemy we współpracy z naszymi klientami tworzyć bazę, która pozwoli na ocenę skali tego zjawiska – wskazuje szefowa ZUS.

comments powered by Disqus