ZUS zaprasza na półroczne praktyki

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi chce przyjąć ponad 1,4 tys. praktykantów. Półroczny program praktyk ma pomóc młodym ludziom w poszerzeniu swojej wiedzy praktycznej, co ma ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy. W Małopolsce chęć udziału w projekcie zadeklarowały oddziały ZUS w Krakowie, Chrzanowie oraz w Nowym Sączu.

Program praktyk ma za zadanie poszerzyć świadomość uczniów w zakresie finansów publicznych, działania administracji publicznej czy systemu ubezpieczeń społecznych. Istotne będzie także zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programu kształcenia i poprawa współpracy z instytucjami publicznymi.

„Kuźnica lokalnych elit”

ZUS zadeklarował możliwość przyjęcia na półroczne praktyki 1426 studentów. W tym celu list intencyjny podpisał Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów, Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i prof. Witold Stankowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Jak mówił w czasie nawiązania współpracy wicepremier Jarosław Gowin, istotą edukacji powinno być kształcenie publiczne, a sama współpraca musi zostać oparta nie tylko na linii nauka-przedsiębiorcy, ale również nauka a instytucje publiczne. – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to kuźnica lokalnych elit. Dzięki większej elastyczności i otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze mogą spełniać tę rolę jeszcze lepiej – mówił Jarosław Gowin.

Zadania ZUS

ZUS będzie miał za zadanie powołać zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem wymagań określonych przez uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku studiów, zawierać umowy z uczelnią, dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych i przygotowywać miejsca praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów. ZUS preferuje osoby uczące się na takich kierunkach jak ekonomia czy administracja. Jak w naszym regionie wygląda przygotowanie do programu?

– W Małopolsce chęć udziału w projekcie zadeklarowały oddziały ZUS w Krakowie,  Chrzanowie, Nowym Sączu. Do dnia dzisiejszego żadna z Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych biorących udział w tym projekcie nie zwróciła się do naszych oddziałów z propozycją nawiązania współpracy w zakresie odbycia praktyk studenckich w ZUS  – poinformowała nas Bożena Bielawska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które po praktykach będą chciały podjąć zatrudnienie w ZUS, będą musiały wziąć udział w otwartym konkursie. – Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada obowiązek publikacji ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy w ZUS. Konkurs jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o pracę zamieszczane są w BIP – tłumaczy Bożena Bielawska.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up