AGH rozszerza współpracę z Microsoft

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Microsoft podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. Główne korzyści z zawartego porozumienia mają czerpać przede wszystkim studenci.

W ramach współpracy AGH oraz Microsoft będą podejmować między innymi działania o charakterze edukacyjnym oraz badawczym w IT. Korzyścią płynącą z umowy będzie także program mentoringowy dla studentów AGH pozwalający na bardziej efektywne wykorzystanie technologii Microsoft w różnych zastosowaniach.

– Program mentoringowy realizowany wspólnie z firmą Microsoft skierowany jest głównie do studentów, którzy niebawem będą przystępować do obrony prac magisterskich. Nadrzędnym celem jest udzielenie wsparcia dyplomantom w całym procesie powstawania prac. Indywidualny mentoring odbywa się przy udziale ekspertów z firmy i dla samych studentów może być niezwykle cennym wsparciem – podkreśla prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, dyrektor Instytutu Informatyki AGH.

– Prace realizowane przez naszych dyplomantów często mają charakter aplikacyjny, mogą być wdrażane na rynek komercyjny. Dzięki wsparciu merytorycznemu udzielanemu przez ekspertów powstające prace zyskują na jakości. To zasługa tego, że będą powstawały pod okiem mentorów z branży technologicznej – dodaje.

Dotychczasowy obszar współpracy z firmą obejmuje m.in. możliwość korzystania przez społeczność akademicką w działalności naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i badawczej z gotowych narzędzi oraz wytworzonych przez specjalistów z AGH aplikacji, które budowane są w oparciu o technologie dostarczane przez Microsoft. Z