AGH weźmie udział w wyścigu kosmicznym

AGH Space Systems, zawody w USA fot. Maciej Talar KSAF AGH

W prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uzyskała zaszczytny tytuł Uniwersytetu Europejskiego. Zwycięskie konsorcjum uczelnia tworzyć będzie wspólnie z czterema innymi europejskimi szkołami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji. Dzięki otrzymanemu projektowi AGH rozwijać będzie kształcenie, naukę i technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu.

Uniwersytety Europejskie to porozumienie instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii. Tworzą one sieć uczelni, które mają za zadanie integrować Europejczyków i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności uczelni z Europy. Pomysłodawcą konkursu jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

Uzyskanie statusu Uniwersytetu Europejskiej przez AGH oznacza w praktyce możliwość współpracy z pozostałymi partnerami z sieci, nad technologiami przemysłu kosmicznego.

Konsorcjum będzie kształcić, ale także prowadzić badania m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu czy zrównoważonego rozwoju sektora kosmicznego. Uczelnie będą pracować w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną oraz biznesem około kosmicznym, naukami społecznymi, medycyną czy sztuką.

– To dla nas nadzwyczajne wyróżnienie. Będziemy wspólnie z partnerami z Europy tworzyć sieć uniwersytetów kosmicznych. Rozwijanie dyscyplin wykraczających poza nasz ziemski glob to kierunek rozwoju najlepszych uczelni na świecie. Zaczynamy drugie stulecie działalności Akademii z ambitnymi planami rozwijania zaawansowanych technologii sektora kosmicznego – podkreśla Jerzy Lis, rektor elekt i kierownik projektu w AGH.

AGH jedyną kosmiczną uczelnią w Polsce?

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 62 konsorcja, z czego 24 mogą poszczycić się tytułem Uniwersytetu Europejskiego. Grono zwycięskich sieci uczelni tworzy łącznie 165 instytucji naukowych z Europy. Każde konsorcjum otrzyma do 5 milionów euro z programu Erasmus+ i do 2 milionów euro z programu Horyzont 2020. Prócz Akademii Górniczo-Hutniczej wśród laureatów z Polski, w odrębnych sieciach uczelni znalazły się również Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Innowacyjne konstrukcje rakiet, sond kosmicznych, łazików marsjańskich czy balonów stratosferycznych tworzą między innymi studenci zrzeszeni w kole naukowym AGH Space Systems, wielokrotnie nagradzanym na arenie międzynarodowej.

Ponadto w AGH prężnie rozwija się górnictwo kosmiczne, w obszarze którego pracują eksperci z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

– Wiertnictwo kosmiczne to wyzwanie, które stoi przed nami i całym światem. Jesteśmy już na to gotowi. Posiadamy część własnych patentów i rozwiązań w tym zakresie. Jeżeli w przyszłości powstanie uniwersytet kosmiczny w Europie i będziemy jego częścią, to nasz wydział jest w stanie podjąć się tego trudnego wyzwania – mówił Rafał Wiśniowski, dziekan wydziału wiertnictwa, kilka dni temu na uroczystości otwarcia nowego budynku AGH.

Dodatkowo w AGH realizowany jest wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk projekt „LOOP - Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa. Badania prowadzone w AGH są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej.

comments powered by Disqus