ArcelorMittal podpisał porozumienie ze związkowcami

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ArcelorMittal Poland poinformował, że podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej.

Miesiąc temu spółka Arcelor Mittal ogłosiła decyzję o zamknięciu na stałe wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie.

- Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Dziękujemy stronie społecznej za otwartość i dialog, dzięki któremu udało nam się dojść do kompromisu w stosunkowo krótkim czasie – dodaje.

ArcelorMittal Poland informował wcześniej, że z grupy 1200 pracowników części surowcowej w Krakowie do tej pory ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki, przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób.

Szczegóły uzgodnionych rozwiązań:

- Część pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem i stalownią. Zakładamy, że wielu  z nich będzie kontynuowało obecne zadania.

- Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.

- Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę.

- Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy.

- Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Krakowie (np. w Kolpremie czy  ArcelorMittal Refractories).

Rekrutacja w województwie śląskim

Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji, ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie.

–  Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym przez naszych pracowników miejscem pracy jest Kraków, ale prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w województwie śląskim i tam również będziemy im proponowali zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy dojeżdżający do naszych zakładów w województwie śląskim będą mieli w nich pierwszeństwo – wyjaśnia prezes Sanjay Samaddar. - Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek, a także zapewnimy transport – podkreśla.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus