Bramki do odprawy na krakowskim lotnisku weryfikują linie papilarne

fot. Straż Graniczna

Pod koniec października urządzenia do automatycznej odprawy granicznej na podkrakowskim lotnisku, tzw. bramki ABC, zyskały nową funkcję: możliwość weryfikacji odcisków linii papilarnych.

Dla podróżnych korzystających podczas kontroli granicznych z systemu automatycznej odprawy granicznej, nowa funkcjonalność oznacza weryfikację nie jednej, lecz dwóch cech biometrycznych.

Oprócz weryfikacji wizerunku pasażera, dzięki czytnikom linii papilarnych, od teraz możliwe będzie również porównywanie zgodności odcisków palców z danymi zawartymi w dokumencie posiadacza.

Sprawdzanie odcisków palców pozwoli na znaczne zwiększenie skuteczności kontroli, mimo że wydłuży czas samodzielnej odprawy pojedynczego pasażera zaledwie o kilka sekund.