Deweloperzy apelują o współpracę a nie blokowanie

fot. sebastian Dudek/LoveKraków.pl

– Bez aktywnej współpracy po stronie samorządów nie będziemy w stanie utrzymać choćby połowy dotychczasowych inwestycji – apeluje branża nieruchomościowa do samorządów i wojewodów.

Przedsiębiorcy z branży nieruchomości, w tym budowlanej, apelują do rządu o zmianę nastawienia, co może znacznie poprawić sytuację gospodarczą w kraju, a także uratować tysiące miejsc pracy. – Apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli oraz wojewodów, aby w tym trudnym okresie zmienili nastawienie na zdecydowanie proinwestycyjne – piszą w liście do samorządowców organizacje z całej Polski.

W liście deweloperzy podkreślają, że zarówno bezpośredni, jak i pośredni udział budownictwa w PKB jest szacowany na 16 proc. i sektor ten jest odpowiedzialny za zatrudnienie nawet 1,5 miliona pracowników. To nie tylko praca na budowach, to również nowe miejsca pracy w powstałych biurowcach, galeriach, restauracjach itp. Chodzi również o mieszkania, które generują istotną część wpływów podatkowych dla samorządów.

– W konsekwencji kryzysu nastąpią cięcia w inwestycjach samorządowych, a wtedy to inwestycje prywatne staną się odpowiedzialne za rozwój miast – mówią jednym głosem deweloperzy.

Miasto i deweloperzy, a dobre praktyki

Rozwój branży nieruchomościowej jest w znacznym stopniu zależny od sprawnego funkcjonowania samorządów. To one są odpowiedzialne za administrację związaną z wydawaniem pozwoleń na budowę, decyzjami o warunkach zabudowy i nieuzasadnionym przedłużaniem tych procedur, na co skarżą się deweloperzy w liście.

Polski Związek Firm Deweloperskich opracował raport podsumowujący procedury administracyjne dla budownictwa w Krakowie. Wynika z niego, że liczba pozwoleń na budowę dla budownictwa wielorodzinnego spadła o ponad 50 proc., z 217 decyzji w 2018 roku do 103 w roku ubiegłym. Średni czas oczekiwania na pozwolenie wynosił 124 dni, a rekordzista czekał na wydanie decyzji łącznie 972 dni. Ponadto urząd miasta w latach 2018–2019 nie wydał żadnej decyzji o warunkach zabudowy w terminie określonym ustawą – do 60 dni.

Inwestorzy apelują do władz samorządowych o stworzenie i stosowanie jak najprostszych procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych. – Apelujemy o przyspieszenie uzgodnień, racjonalność w procedurach podziału zadań i kosztów budowy infrastruktury, o zmianę nastawienia i podziału na „nasze miejskie” i „wasze prywatne”.

Pod wystosowanym apelem do samorządów i wojewodów podpisało się dotychczas 15 organizacji. W tym m.in. Polski Związek Firm Deweloperskich, Polska Rada Biznesu, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Rada Centrów Handlowych, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych czy Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

 

comments powered by Disqus