Jak dobrze wybrać ubezpieczenie samochodu?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do jego ubezpieczenia w ramach polisy OC. Umowę ubezpieczeniową może podpisać w dowolnym towarzystwie, a każde zapewni ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość sum gwarancyjnych.

Dlatego przy wyborze ubezpieczenia OC należy kierować się głównie jego ceną. Jak dobrze wybrać takie ubezpieczenie?

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu

Kupując nowy lub używany samochód, trzeba mieć świadomość, że należy go ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji i przed wprowadzeniem go do ruchu. Przy używanych pojazdach najczęściej taka polisa już jest wykupiona, dlatego trzeba tylko wiedzieć, kiedy ją przedłużyć lub wykupić nowe ubezpieczenie.

Obowiązek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wynika z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakładają one na właścicieli pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Dzięki takiemu ubezpieczeniu odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody majątkowe i osobowe jest przenoszona na firmę ubezpieczeniową.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Wspominana ustawa nie tylko zobowiązuje właścicieli pojazdów do wykupienia ubezpieczenia OC, ale i ustala zakres takich polis. Niezależnie od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym klient wykupi ubezpieczenie, jego podstawowe parametry będą takie same. Ubezpieczenie uruchamiane jest w momencie zaistnienia zdarzenia drogowego, w wyniku którego powstają szkody majątkowe lub osobowe tj. po zgłoszeniu szkody. Wówczas to ubezpieczyciel ponosi koszty odszkodowania dla osób poszkodowanych, nie zaś kierowca, który doprowadził do kolizji drogowej czy innego zdarzenia.

Ważne jest, że każde ubezpieczenie OC samochodu będzie gwarantować takie same sumy gwarancyjne, w wysokości:

  • 5, 21 mln euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych.

Sumy te wskazują górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie?

Warto bliżej przyjrzeć się parametrom, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze polisy OC. Głównym czynnikiem wyboru będzie wysokość składki ubezpieczeniowej, czyli cena OC. Można ją wyliczyć, wykorzystując do tego celu narzędzie https://kalkulator.ubezpieczamy-auto.pl/kalkulator/oc-ac/. Pokaże on nam, ile najprawdopodobniej zapłacimy za składkę roczną w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. W tym celu trzeba wypełnić dołączony formularz, wpisując w nim takie parametry jak:

  • dane dotyczące ubezpieczanego pojazdu: rok produkcji samochodu, marka, model, rodzaj paliwa, pojemność silnika, liczba drzwi, wersja pojazdu, tryb wykorzystywania pojazdu, kolor samochodu, aktualny przebieg w tys. km, liczba przejeżdżanych rocznie km, kraj pierwszej rejestracji, zabezpieczenia antykradzieżowe zainstalowane w aucie, gdzie samochód będzie parkowany i rejestrowany;
  • dane dotyczące przyszłego ubezpieczenia - data uruchomienia polisy, zakres ubezpieczenia (OC, AC/AC Mini, Assistance lub NNW);
  • dane dotyczące ubezpieczającego: którym właścicielem samochodu jest ubezpieczający, dane osobowe klienta, PESEL, data urodzenia, data uzyskania prawa jazdy kat. B, miejscowość zamieszkania, płeć, stan cywilny, wykonywany zawód, liczba dzieci w rodzinie, liczba współwłaścicieli pojazdu, wysokość zgromadzonych zniżek na OC (liczba bezszkodowych lat).

Od czego zależy cena polisy?

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe obecne na https://ubezpieczamy-auto.pl mogą przy wyliczaniu ceny ubezpieczenia OC brać pod uwagę różne czynniki. Najczęściej interesuje ich wysokość zniżek, pojemność silnika auta i jego marka, wiek właściciela i jego staż za kierownicą, czy też to, ile lat ma samochód.

Nie bez znaczenia przy wyliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie OC jest to, czy ubezpieczony przedłuża wcześniejszą polisę w tym samym towarzystwie, płaci składkę jednorazowo czy w ratach, albo czy korzysta z pakietu ubezpieczeniowego, np. z OC i AC w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Tanie ubezpieczenie OC wykupimy przez internet, bez obsługi indywidualnej doradcy ubezpieczeniowego, będąc doświadczonym kierowcą, który może pochwalić się dobrą historią przebiegu ubezpieczenia OC. Korzystniejsze oferty ubezpieczyciele przedstawiają dla kierowców po 26 roku życia, którzy mają już od kilku lat prawo jazdy i maksymalne zniżki ubezpieczeniowe na OC. Jeśli kierowca jest osobą młodą i niedoświadczoną, sposobem na tanie OC może być wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu współwłaściciela, który wypracował już wysokie zniżki.

 

 

comments powered by Disqus