Klaster innowacji na Zabłociu. Budowa ruszy w sierpniu

fot. ZIM

Epidemia koronawirusa utrudniła i wydłużyła realizację wielu inwestycji, w tym Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych „Zabłocie 20.22”. Budowa rozpocznie się w sierpniu, jednocześnie konsultacje będą prowadzone do września.

– Opracowana została koncepcja architektoniczna i obecnie jest wykonywany projekt budowlany. Zostały złożone w wydziale architektury „Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych” dla robót niewymagających pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie tych prac nastąpi w sierpniu. Natomiast zakończenie wykonywania robót budowlanych w czwartym kwartale 2021 roku – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Umowę na realizację klastra ZIM podpisał w lutym w firmą Mostostal. Pierwotnie obiekt miał być gotowy w połowie przyszłego roku, jednak epidemia opóźni realizację.

Konsultacje

12 lipca zakończył się kolejny etap konsultacji dotyczący klastra, w których wzięło udział 140 podmiotów. – Zgłoszone za jej pośrednictwem uwagi oraz opinie są obecnie analizowane – tłumaczą przedstawiciele wydziału przedsiębiorczości urzędu miasta.

W kwietniu natomiast przeprowadzono preankietę online, w której wzięło udział 140 podmiotów (166 mieszkańców, 22 organizacje pozarządowe oraz 14 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Z ankiety wynika, że zadeklarowani użytkownicy przyszłego obiektu najbardziej chcą tam „znaleźć przestrzeń do rozwoju swojej organizacji” (44 proc.), rozwijać swoją pasję, wyrażać się (18 proc.) i uczyć się (15 proc.).

Według respondentów w klastrze powinien się znaleźć przede wszystkim warsztat elektroniczny (16 proc.), open space (12 proc.), stolarnia (11 proc.), showroom (10 proc.), przestrzeń do druku 3D (9 proc.), sala konferencyjna (8 proc.).

Jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z klastra, to ankietowani zadeklarowali być tam kilka razy w miesiącu (44 proc.), kilka razy w tyg. (28 proc.), codziennie (11 proc.). Ponadto 93 procent respondentów uważa, że klaster powinien być miejscem dostępnym dla codziennego życia dzielnicy.

– Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii, jak również kierując się chęcią umożliwienia udziału w konsultacjach możliwie najszerszej grupie zainteresowanych klastrem, termin ich zakończenia wydłużono do dnia 11 września 2020 roku – mówią urzędnicy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus