Kolejne podejście pod inwestycje naprzeciwko Tesco

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Już w 2005 roku została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla centrum handlowo-usługowego przy ul. Kobierzyńskiej. To trzy działki naprzeciw Tesco. Warto jednak zwrócić uwagę, że na razie nie jest prowadzone postępowanie zmierzające do zatwierdzenia projektu budowalnego.

Jak wynika z informacji pozyskanych w urzędzie miasta, to trzeci inwestor, który zamierza budować na działkach obok istniejących biurowców Skanski. Decyzja o warunkach zabudowy dla tamtejszych działek została wydana 13 lat temu. Zgodnie z nią właściciel nieruchomości może wybudować tam centrum handlowo-usługowe z parkingiem na ok. 150 miejsc. W planie jest również zbudowanie budynku usługowego.

– W Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Postępowanie jest na etapie ustalenia aktualnego kręgu stron postępowania – informuje dyrektor wydziału Jadwiga Warat-Hapońska.

Jak do tej pory urzędnicy nie wydali decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Nie jest również prowadzone postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia.

comments powered by Disqus