Kosmiczny inkubator powstanie w Krakowie?

fot. pixabay.com

Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał kolejny etap projektu Deklaracji Partnera Projektu na rzecz utworzenia w Małopolsce Inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC).

– Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i dlatego należy go wesprzeć. Ten innowacyjny sektor potrzebuje zewnętrznego wsparcia oraz narzędzi i usług, które tylko wspólnymi działaniami możemy dostarczyć i przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w regionie – podkreśla Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Budując inkubator w Krakowie, staniemy się częścią prestiżowego grona miast i regionów aktywnie wspierających sektor technologii kosmicznych i satelitarnych, tworząc tym samym warunki do nauki, rozwoju i współpracy dla mieszkańców naszego regionu.

Inkubatory ESA BIC zostały utworzone już w dwudziestu różnych lokalizacjach w krajach europejskich i stanowią znakomity mechanizm wsparcia młodych firm. To właśnie ambitne startupy rozwijające się w tak innowacyjnym i trudnym sektorze wymagają zewnętrznego zaangażowania. ESA BIC ma za zadanie przyczynić się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i merytorycznego oraz udostępnienie infrastruktury laboratoryjnej dla uczestników programu. W Krakowie będzie on realizowany w Krakowskim Parku Technologicznym.

Kosmiczny start-up

Inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie startupów działających w obszarze technologii technik kosmicznych i satelitarnych.

– Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Polska krok po kroku realizuje założenia Polskiej Strategii Kosmicznej – mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

comments powered by Disqus