Kraków wyprzedzi Poznań i Gdańsk. PKB miasta będzie rosnąć 3% rocznie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– Spodziewamy się spowolnienia aktywności gospodarczej Krakowa w drugiej połowie 2022 roku i w 2023 roku. Nadal jednak oczekujemy, że krakowska gospodarka będzie w krótkim okresie bardziej odporna niż reszta Polski – mówi ekonomista Lawrence Harper-Scott z Oxford Economics.

Zapytaliśmy ekonomistów z londyńskiej firmy doradczej Oxford Economics, jak widzą rozwój gospodarczy Krakowa zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. To nie będą złote lata, choć z pewnością będzie lepiej niż w innych częściach kraju.

Zagrożeniem dla Krakowa w krótkim terminie jest rosnąca inflacja, osłabiająca siłę nabywczą konsumentów. To wpłynie na duże branże, takie jak hotelarstwo czy handel detaliczny. – Dlatego spodziewamy się spowolnienia aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2022 roku i w 2023 roku. Nadal jednak oczekujemy, że krakowska gospodarka będzie w krótkim okresie bardziej odporna niż reszta Polski. Wynika to z korzystnego połączenia sektorów IT i usług biznesowych, które to napędziły sukces miasta i które są mniej narażone na wpływ rosnących cen towarów i energii niż inne sektory, takie jak produkcja – komentuje Lawrence Harper-Scott.

Analitycy z Oxford Economics prognozują, że wzrost PKB Krakowa przyspieszy w 2024 roku. PKB miasta będzie rosło średnio o 3 proc. rocznie do końca tej dekady (2022-2030). – Tym samym Kraków wyprzedza średnią miast europejskich i niektóre inne duże miasta w Polsce, takie jak Poznań czy Gdańsk, ale pozostając w tyle za Warszawą – dodaje ekonomista.

Turystyka zagraniczna wraca na dobre tory

Według analiz Oxford Economics, turystyka w Krakowie już za dwa lata ma przekroczyć najlepszy jak dotąd poziom zagranicznych wizyt osiągniętych w 2019 roku. W 2024 roku liczba zagranicznych przyjazdów do miasta ma wzrosnąć do 1,7 mln wobec 1,69 mln w 2019 roku. Ekonomiści przewidują, że nawet w 2022 roku liczba przyjazdów zagranicznych wzrośnie o 70 proc. do 1,1 mln – to oznacza 440 tys. przyjazdów więcej względem 2021 roku.

Wydatki przeznaczone na podróże zagraniczne też miały wzrosnąć w 2022 roku – nawet o 33 proc. do 1,4 mld dol. To oznacza 1,5 mld zł więcej wydatków w porównaniu z 2021 rokiem.

Najczęściej spotykanymi turystami w Krakowie w 2022 roku mają być Niemcy. To oni będą stanowić 26 proc. wszystkich przyjazdów zagranicznych. Następna jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Izrael – wynika z raportu Oxford Economics. Ponadto Kraków przyjmie 8,4 proc. wszystkich przyjazdów zagranicznych do Polski.

comments powered by Disqus