Lajkonik zainwestuje 70 mln zł pod Krakowem

fot. pixabay.com

Lajkonik otrzymał ulgę podatkową na inwestycje i zadeklarował wzmocnienie zakładu produkcyjnego w Skawinie. Firma wyda ponad 67 mln zł.

W ramach inwestycji przedsiębiorca planuje zakupić nowoczesne maszyny produkcyjne do istniejącego zakładu, które pozwolą zautomatyzować procesy produkcyjne oraz wdrożyć nowe technologie pakowania.

– Z KPT współpracujemy od 2016 roku, kiedy to dostaliśmy pierwsze, a potem drugie zezwolenie na działalność w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Takie instrumenty jak Polska Strefa Inwestycji zwiększają szanse na przyciągnięcie inwestycji do Polski w przypadku, gdy spółka – tak jak Lajkonik – działa w ramach grupy kapitałowej z zakładami zlokalizowanymi w różnych krajach – komentuje Agnieszka Nowak z Lajkonika.

Inwestycja zostanie zrealizowana w Skawinie. Firma zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości ponad 67 milionów złotych.

Krakowski Park Technologiczny wydał w tym roku już 23 decyzje o wsparciu, z czego 10 to reinwestycje. – Blisko 50 proc. wydanych przez nas w tym roku decyzji o wsparciu dotyczy reinwestycji. Firmy wracają do nas, co oznacza, że doceniają Polską Strefę Inwestycji jako narzędzie wsparcia rozwoju ich biznesów. Przedsiębiorcy mogą tworzyć zaawansowane technologicznie miejsca pracy, modernizować swoje zakłady, co jednoznacznie wpływa na rozwój całego naszego regionu – dodaje Tadeusz Zaremba, prezes KPT

Ulga podatkowa może być udzielona zarówno na budowę nowego zakładu, jak i na rozbudowę już istniejącego. Mogą o nią ubiegać się nie tylko duże firmy, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

comments powered by Disqus