Litewski potentat IT wchodzi do Krakowa i szuka specjalistów

Paulius Insoda, prezes NFQ Technologies

Jedna z największych litewskich firm IT wchodzi na polski rynek. Na początek chce zatrudnić ok. 100 doświadczonych inżynierów w modelu stacjonarno-zdalnym.

NFQ Technologies, litewsko-niemiecka firma IT pomagająca globalnym markom we wdrażaniu innowacji, zarejestrowała swój polski oddział w Diamante Plaza w Krakowie. W ciągu najbliższych kilku lat NFQ planuje zatrudnić ok. 100 doświadczonych specjalistów, którzy będą mieli decydujący wpływ na rozwój firmy w Polsce.

NFQ to 800-osobowa firma zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, która rozpoczęła działalność w 2002 roku jako partnerstwo kilku niemieckich przedsiębiorców i ambitnych inżynierów litewskich. Główne kompetencje NFQ dotyczą wsparcia od strony technologicznej startupów.

W Polsce NFQ szuka głównie pracowników, którzy jako pierwsi członkowie zespołu będą mieli decydujący wpływ na rozwój firmy w naszym kraju. W szczególności NFQ szuka ludzi z kompetencjami w następujących obszarach: JVM, C#/.NET, +Javascript, Mobile native, Python, TypeScript i PHP, zarządzanie projektami, analiza biznesowa i analiza danych, a także HR. NFQ planuje także znaleźć w Polsce inżynierów infrastruktury oprogramowania zainteresowanych współpracą z zespołami firmy na Litwie (w Wilnie, Kownie i Szawle).

- Jako pracodawca dajemy naszym zespołom pełną swobodę w kształtowaniu metod pracy, a także zachęcamy naszych pracowników do wytyczania własnych ścieżek rozwoju zawodowego. W naszym polskim oddziale to hasło nabiera szczególnego znaczenia, bo ludzie, których teraz szukamy, będą naszymi kluczowymi pracownikami z bardzo dużymi możliwościami rozwoju - mówi Paulius Insoda, prezes NFQ Technologies.

Ekspansja na Polskę

Polski oddział pomoże w realizacji projektów dla obecnych klientów NFQ Technologies, wśród których jest wiele globalnych startupów i wiodących firm z różnych branż. Należą do nich m.in. HomeToGo, KAYAK, HansNatur, Smarketer, a także Weezy.

Według Pauliusa Insody, decyzja o ekspansji w Polsce wynikała głównie z bardzo wysokich kompetencji polskich inżynierów, ich nastawienia na wysoką wydajność pracy, dużej liczby uczelni technicznych, doskonałej infrastruktury do prowadzenia biznesu, a także potrzeb klientów firmy, którzy oczekiwali wsparcia w kraju ich działania. NFQ zdecydował się na wybór Polski i Krakowa po przeanalizowaniu kilku potencjalnych lokalizacji.

NFQ szuka w Polsce nie tylko pracowników stacjonarnych, ale także tych zainteresowanych pracą zdalną lub w modelu hybrydowym. Jeszcze przed wybuchem pandemii firma praktykowała model pracy zdalnej, który z czasem został oficjalne przyjęty stosownymi wewnętrznymi regulacjami.