Mieszkań jest dużo, trzymajmy się więc planów

Wizualizacja inwestycji z wniosku do UMK

Drugi pozytywny projekt prezydenta w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji na zasadach lex deweloper przy ul. Ułanów i Seniorów Lotnictwa został odrzucony przez krakowskich radnych. Czy tym razem uzasadnienie związane z potrzebami mieszkaniowymi zamknie sprawę?

Tego na pewno nie wiedzą urzędnicy. – Czy projekt uchwały będzie odpowiadać oczekiwaniom sądu, trudno tutaj w ten sposób się odnieść, to dopiero ewentualnie sąd się określi i powie, czy odpowiada, czy nie. Natomiast wyroki sądowe, podobnie jak boskie, są niezbadane – powiedział na sesji RMK 25 maja sekretarz miasta Antoni Fryczek.

Również zastępca dyrektora wydziału architektury i urbanistyki Adam Bik-Multanowski nie mógł jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jednego z radnych. – Nie wiem, jak postąpi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, jeżeli sprawa do niego trafi, natomiast z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że będzie się kierował tą logiką, którą już zauważył przy ostatnim swoim wyroku ze świadomością tego, jak orzekały inne sądy administracyjne w Polsce na ten temat, czyli właśnie ten wyrok gdański i wyrok z Kielc – stwierdził urzędnik.

Co z potrzebami mieszkaniowym?

Przywołany wyrok sądu brzmiał tak, że rada miast niedostatecznie uzasadniła odrzucenie projektu uchwały. Radni nie przedstawili bowiem analizy dotyczącej potrzeb mieszkaniowych Krakowa. innymi słowy powinni dowieść, że te maksymalnie 60 mieszkań nie jest potrzebnych.

O takim stanie rzeczy, a co należy podkreślić – w oderwaniu od planów miejscowych, przekonany jest radny Dominik Jaśkowiec, który zaproponował konkretną poprawkę.

– Zawarłem uzasadnienie w poprawce, które wskazuje jednoznacznie na to, że takie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest i nie ma potrzeby realizacji specustawą tej inwestycji mieszkaniowej w sprzeczności z ładem przestrzennym, który Wysoka Rada uchwaliła na tym terenie – mówił. Przy czym radny ma świadomość, iż jeśli sprawa trafi ponownie do sądu, to nie jest pewne, jaki wyrok zapadnie.

A co zawarto w poprawce? Między innymi fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat w Krakowie oddano do użytku ponad 20 tys. mieszkań, a ich ogólna liczba wynosi ponad 422 tysiące na oficjalnie 880 tys. mieszkańców.

Zupełnie inne podejście miał pełnomocnik dewelopera Sławomir Kozłowski. Przede wszystkim podkreślił, że problematyczne jest ocenienie potrzeb mieszkaniowych. Kozłowski przywołał też artykuł Gazety Wyborczej, z którego wynikało, że jest problem na rynku mieszkań.

– Z tej analizy wynika, że tak naprawdę na rynku w tej chwili praktycznie nie ma lokali mieszkalnych, które można byłoby zakupić, wszystko jedno w jakiej cenie. Jest generalnie problem z tym, że nie ma czego nabywać. I to również może świadczyć o tym, że te potrzeby wcale do końca nie są zaspokojone – stwierdził Sławomir Kozłowski.

comments powered by Disqus