News LoveKraków.pl

Nowa oferta Comarchu. Co zrobią radni i miasto?

P.O. prezesa Cracovii Elżbieta Filipiak fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy zarząd Comarchu złożył miastu nową propozycję w sprawie odkupienia udziałów Cracovii. Spółka zaoferowała 21 mln złotych.

Sprawa wykupu miejskiego pakietu akcji MKS Cracovia weszła w decydującą fazę na początku tego roku. Wówczas ówczesny prezes Comarchu prof. Janusz Filipiak poinformował, że chce odkupić od miasta akcje klubu. Padła kwota między 24 a 26 mln złotych.

Pierwotnie miasto wyceniło 33 proc. akcji na blisko 27 mln złotych. W trakcie głosowania projektu uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż akcji za konkretną kwotę, radni przyjęli również zabezpieczenie, iż pakiet nie może zostać sprzedany taniej niż wynika to z wyceny.

Ruch ten zamknął kwestię na długie miesiące. W ostatnich tygodniach wiele osób zastanawiało się, czy obecnie zarządzający Comarchem będą chcieli zrealizować zapowiedzi Janusz Filipiaka, który od października przebywa w szpitalu i nie jest już osobą decyzyjną w spółce. Odpowiedź jest twierdząca, ale cena jest niższa niż się miasto spodziewało – Comarch zaproponował 21 mln złotych.

Jak wynika z naszych informacji prezydent będzie chciał przedstawić radnym projekt zgody na sprzedaż akcji za taką właśnie kwotę.

Kto posiada akcje

Sportowa Spółka Akcyjna Miejski Klub Sportowy Cracovia powstała w 1997 roku. Jej akcjonariuszami zostali stowarzyszenie KS Cracovia i miasto Kraków. 24 stycznia 2003 roku firma Comarch, dotychczasowy sponsor drużyn piłkarzy i hokeistów, uzyskała 28 proc. akcji. W 2014 udziały Comarchu wzrosły do 49 proc., a potem do 66,11 proc. Taki stan utrzymuje się do dziś. Pozostałymi akcjonariuszami są gmina Kraków (33,64 proc.) i inne osoby (0,25 proc.).

AKTUALIZACJA

Potwierdziły się nasze informacje. Na krakowskim biuletynie informacji publicznej pojawił się projekt uchwały, w której ustalona kwota to nieco ponad 21,2 mln złotych.

Co ciekawe, z uzasadnienie projektu wynika, że obecnie wartość akcji została oszacowana na 19,7 mln złotych, a więc ustalona przez Comarch i miasto kwota jest wyższa o blisko 1,5 mln złotych niż to wynika z szacunkowej wartości akcji sporządzonej pod koniec września tego roku.