„Nowodworek” dołącza do programu IBM-u

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołącza do programu P-TECH (ang. Pathways in Technology), realizowanego przez firmę IBM. Krakowscy uczniowie przez cztery lata nauki będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej.

Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Programowanie Komputerów Kwantowych, otrzymają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

– P-TECH to dla bardzo ważny projekt z punktu widzenia naszego produktu, czyli naszego absolwenta. Żeby mieć bardzo dobrego absolwenta, musimy mieć bardzo dobrego kandydata na studia. Ten projekt wspomaga tę naszą koncepcję – powiedział prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przygotowanie do pracy w IT

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

– Zmiany na rynku pracy i rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki sprawiają, że bliska współpraca biznesu ze szkołami ogólnokształcącymi i branżowymi staje się wręcz konieczna. Rynek pracy stoi otworem przed absolwentami, których kwalifikacje są aktualne, zweryfikowane i potwierdzone – mówi Tomasz Bartczak z Instytutu Badań Edukacyjnych. – Chcemy w tym pomóc i mamy nadzieję, że w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdzie się kwalifikacja rynkowa z dziedziny programowania komputerów kwantowych, którą będą mogli zdobyć między innymi absolwenci programu P-TECH – dodaje.

P-TECH zainicjowany został przez firmę IBM w USA. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 roku w Nowym Jorku. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, które ostatecznie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów.

I Liceum Ogólnokształcące „Nowodworek” od 2011 roku współpracuje z Centrum Oprogramowania IBM w Krakowie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Razem w technologii”. Liceum jest piątą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH.

comments powered by Disqus