Nowy program „Mieszkanie za remont”. Tym razem bez kaucji

fot. krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Do 30 czerwca można składać wnioski w I edycji „Mieszkania za remont”. To nowy program, który będzie regulował zasady najmu gminnych mieszkań w Krakowie i zastąpi funkcjonujący przez ostatnie 12 lat „Program Pomocy Lokatorom”. Dzięki niemu możliwy będzie wynajem lokalu na czas nieokreślony, w zamian za wykonanie w nim remontu. Nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji – poinformował magistrat.

„Program Pomocy Lokatorom” funkcjonował przez ostatnie 12 lat. Był skierowany do osób chcących we własnym zakresie wykonać remont lokalu znajdującego się w centrum miasta. Stawki czynszu, po zawarciu umowy najmu, były wyższe od tych obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy. Założenia programu były kwestionowane w zakresie mechanizmu ustalania stawki czynszu.

Co więcej, sytuacja finansowa osób biorących udział w programie była różna i często pojawiały się problemy z zakończeniem rozpoczętego remontu. W związku z tym pojawiła się potrzeba zmodernizowania założeń dotychczasowego programu i wprowadzenie nowego – „Mieszkanie za remont”.

W nowym programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
  • 150 proc. – 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł – 4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
  • 125 proc. – 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł – 4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
  • 100 proc. – 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł – 3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

Stworzona zostanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu zastosowany w „Programie Pomocy Lokatorom”.

W pierwszej edycji programu listą zostanie objęte nie więcej niż 50 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wnioski o umieszczenie na tej liście będą przyjmowane przez jeden miesiąc w danym roku. Kolejne edycje będą ogłaszane pod warunkiem, że poprzednia lista została zrealizowana w całości.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.