Piłsudskiego 4. Hotel, fitness i spa w budynku byłego seminarium? Urząd stopuje inwestora

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Inwestor chce przekształcić były budynek seminarium w hotel. Prezydent zawiesił postępowanie o wydanie warunków zabudowy w związku z tworzonym dla tego obszaru planem miejscowym.

Pałac Ogińskich i Potulickich powstał w 1879 roku. W czasie drugiej wojny światowej został zniszczony podczas bombardowania. Później ruiny wraz z działką zakupiła Archidiecezja Krakowska, która odbudowała pałac i urządziła w nim seminarium.

Jednak przynajmniej od roku w budynku nie byli już formowani przyszli księża. Pałac został wynajęty prywatnemu podmiotowi. Ks. Łukasz Michalczewski dyrektor biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej informował wówczas, że jego przeznaczenie jest zawarte w umowie, która stanowi tajemnicę handlową.

Teraz okazało się, że do urzędu miasta wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy na zamierzenie przebudowy pałacu wraz z kondygnacją podziemną. Inwestor chciał też zmienić sposób jego użytkowania budynku na usługi – planował tam hotel lub aparthotel z m.in. miejscem do fitnessu i strefą SPA. We wniosku pojawiła się również kwestia budowy nowego obiektu zbiorowego zamieszkania z garażem podziemnym. Hotel miał być połączony z pałacem.

Czy zdążą?

– Z uwagi na lokalizację przedmiotowej inwestycji na terenie objętym sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Świat” oraz negatywne stanowisko odnośnie planowanej inwestycji wyrażone w opinii Wydziału Planowania Przestrzennego UMK zawieszono postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy – poinformował krakowski magistrat.

– Jeżeli wniosek został złożony przed zmianami w ustawie o planowaniu przestrzennym, mamy dziewięć miesięcy na uchwalenie planu. Jeśli po tym terminie, to już półtora roku. Bez względu na wszystko, wydaje mi się, że powinniśmy zdążyć również w tym krótszym terminie – mówi radny Grzegorz Stawowy.

Samorządowiec dodaje, że w tym rejonie, co do którego tworzony jest plan, takich kwestii związanych z wnioskami o wydanie warunków zabudowy jest więcej. – A jeśli są one niezgodne z projektem planu miejscowego, to tym większa presja na radę, by szybciej zajęła się tym tematem. Choć z uwagi na zmianę układu sił w radzie miasta, może się to zmienić – komentuje Stawowy.

Warto wspomnieć, że ogłoszenie o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Świat” zostało opublikowane w kwietniu 2019 roku. Pod koniec kwietnia tego roku projekt planu został przekazany do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych.

W trakcie prac swoje uwagi, w sumie dziewięć, złożył przedstawiciel inwestora. Wśród nich pojawiło się dopuszczenie do budowy 20-metrowego obiektu, szklanego łącznika czy możliwości rozbiórki budynku oficynowego. Prezydent nie przyjął żadnej z nich.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto