Politechnika Krakowska pomoże Sandomierzowi w rewitalizacji

fot. fot. Krzysztof Kalinowski / LoveKraków.pl

Sandomierz dołączył do grona kilkudziesięciu miast,  gmin i powiatów w Polsce, które korzystają już z eksperckiego wsparcia pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. W środę, 10 stycznia porozumienie o współpracy podpisali burmistrz miasta Marek Bronkowski i rektor politechniki prof. Jan Kazior. Wspólne plany na najbliższe lata to m.in. działania badawcze, projektowe i dydaktyczne w zakresie rewitalizacji miasta, ochrony zabytków i krajobrazu, polityki transportowej, gospodarki komunalnej i energooszczędnych  technologii. Politechnika Krakowska obok Politechniki Świętokrzyskiej będzie jednym z głównym partnerów merytorycznych miasta.

Odnowa zabytkowych kamienic i ratusza

– Przed nami wiele wyzwań, przy których liczymy na pomoc specjalistów Politechniki Krakowskiej – mówił podczas podpisania porozumienia burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski. – Jesteśmy w przeddzień pozyskania znacznych środków unijnych na projekty związane z rewitalizacją Sandomierza i chcemy dobrze je spożytkować. Fundusze mają zostać przeznaczone na odnowę zabytkowych kamienic Starego Miasta, murów obronnych i ratusza. W planach Bronkowskiego jest również rewitalizacja parków, stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjno-integracyjnych, a także termomodernizacja budynków. – Krakowska uczelnia  ma ogromne doświadczenie we wspieraniu rozwoju gmin i powiatów w Polsce, dlatego w pierwszej kolejności chcielibyśmy wspólnie podjąć temat adaptacji budynku dawnego dworca autobusowego, w którym powstanie centrum aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – zapowiedział burmistrz Sandomierza.

Co więcej, Sandomierz chce skorzystać ze specjalistycznej pomocy krakowskich naukowców w przedsięwzięciach związanych z organizacją transportu, gospodarką komunalną, a także dbałością o czystość powietrza i rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Współpraca obejmie również realizację prac naukowo-badawczych, inżynierskich i magisterskich na tematy wskazane przez samorządowców Sandomierza, a także organizację praktyk i staży studenckich, których efektem będzie przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminy z wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych i turystycznych. Wszelkie zmiany będą omawiane w czasie konsultacji kadry uczelni i studentów z przedstawicielami miasta oraz mieszkańcami.

Współpraca trwa od lat

– Cieszy nas współpraca z Sandomierzem, tym bardziej, że to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce – mówi prof. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej. – Możemy wykorzystać we wspólnych działaniach nasze szerokie kompetencje, szczególnie z obszarów zainteresowania Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska oraz Architektury.

Politechnika Krakowska od lat współpracuje z jednostkami samorządowymi przy realizacji projektów. Dotychczas z pomocy merytorcznej krakowskich naukowców m.in. z zakresu architektury, rewitalizacji obszarów miejskich, ochrony dziedzictwa kulturowego, a także planowania przestrzennego czy walki z zanieczyszczeniem powietrza skorzystały takie miasta jak Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Wrocaław, Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Gdańsk, Oświęcim, Wadowice, Andrychów, Radom, Warszawa i Żywiec.