Prezes MARR: Faktoring dla biznesu i małopolskich gmin

Małgorzata Drewnicka fot. MARR

Chcemy uniknąć sytuacji, w której małopolscy przedsiębiorcy musieliby zamykać swoje firmy, ze względu na brak dostępu do kapitału obrotowego – mówi prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Małgorzata Drewnicka. 

Faktoring – to nowa oferta w portfelu usług finansowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Co skłoniło Państwa do podjęcia działań w tym zakresie?

Małgorzata Drewnicka, prezes MARR: Wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego szukaliśmy rozwiązań, które będą realną pomocą dla małopolskich przedsiębiorców. Zależy nam, by zapewnić im wsparcie nie tylko w czasie pandemii, ale także w późniejszej działalności, szczególnie gdy zakończą się unijne programy pomocowe.

Dlaczego wybór padł na faktoring?

To usługa, która dostarcza przedsiębiorcom środków obrotowych, niezbędnych do utrzymania płynności finansowej. Jej brak bardzo często prowadzi do upadłości. Chcemy uniknąć sytuacji, w której małopolscy przedsiębiorcy musieliby zamykać swoje firmy, ze względu na brak dostępu do kapitału obrotowego. Upadające przedsiębiorstwa to nie tylko mniejszy PKB, ale i niższe składki odprowadzone do budżetu, mniej miejsc pracy i dramat wielu rodzin, które później oczekują wsparcia ze strony władz lokalnych. Naszym celem jest przerwanie tego łańcucha zależności.

Czy przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług faktoringowych?

Faktoring cieszy się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Wystarczy spojrzeć na statystyki opracowane przez Polski Związek Faktorów, do którego należy także i MARR. W 2020 roku wartość sfinansowanych wierzytelności przekroczyła 300 mld złotych a z faktoringu skorzystało ponad 18 tys. przedsiębiorstw.

Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach oferty MARR?

Oprócz finansowania, w ramach naszej oferty przedsiębiorcy otrzymują dodatkowe usługi. To m.in. weryfikacja kontrahentów, uporządkowanie obiegu dokumentów – szczególnie istotne w późniejszym procesie odzyskiwania wierzytelności, a także monitoring i tzw. miękka windykacja. W sektorze mikro, małych i średnich firm bardzo często brakuje wyspecjalizowanych pracowników w tym zakresie. Nasi przedsiębiorcy to świetni fachowcy w swoich branżach – stolarze, transportowcy, producenci wędlin czy słodyczy, ale często potrzebują profesjonalnego wsparcia w zakresie zarządzania finansami. Co ciekawe klienci doceniają właśnie ten zakres usług, oprócz samego kapitału jaki im dostarczamy, bo pomaga im budować konkurencyjność na rynku.

Czy oferowane przez MARR usługi faktoringowe będą wspierać lokalny biznes?

Jesteśmy statutowo powołani do wsparcia biznesu w naszym regionie, zwłaszcza w sektorze mikro i MŚP, ale również do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Stąd zrodził się pomysł współpracy z JST i stworzenia narzędzia, do preferencyjnego wsparcia właśnie tego sektora. Udostępniając kapitał obrotowy chcemy łączyć przedsiębiorców oraz gminy, oferując obu stronom tak potrzebne rozwiązania jakim jest faktoring. Chcemy wnosić do lokalnego biznesu realną pomoc i wymierne korzyści, o których wspomniałam wcześniej.

W transakcjach z JST obowiązują krótkie 30 dniowe terminy płatności – gdzie tu zatem korzyści dla przedsiębiorcy?

Tak to prawda, z jednej strony to bardzo krótki termin. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia z przetargów gmin, bardzo często zobligowani są do uregulowania wszelkich zaległości publiczno-prawnych, a także terminowej realizacji zobowiązań finansowych. To często odbywa się kosztem dostawców komercyjnych. Faktoring wyciąga do nich rękę i finansuje zarówno należności jak i zobowiązania.

Jak to możliwe, że w tak krótkim czasie przedsiębiorca może uzyskać finansowanie?

Mamy przygotowany wygodny, intuicyjny a przede wszystkim szybki proces online, za pośrednictwem którego przedsiębiorca składa wniosek. Co ważne nie potrzebuje do tego żadnych dokumentów, które musiałby pozyskiwać z instytucji zewnętrznych. System dostępny jest przez 24 godziny i siedem dni w tygodniu.

Co konkretnie oferuje MARR w tym obszarze?

Dla przedsiębiorców mających wierzytelności wobec gmin z terenu Małopolski, oferujemy limity od 50 tys. złotych do 1 mln złotych. Co ważne nie pobieramy prowizji przygotowawczych i opłat za niewykorzystany limit. Nie narzucamy też rygoru zawierania umowy na określony czas. Zapewniamy bezpłatny dostęp do internetowego systemu rozliczeniowego. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy składają wniosek, a później konkretne faktury do finansowania. Nie mamy ograniczeń branżowych ani wymogów odnośnie okresu prowadzenia działalności. To jasno pokazuje, że chcemy zapewnić przedsiębiorcom sprawną i efektywną pomoc w prowadzeniu biznesu.

A jak to wygląda cenowo?

Dla transakcji z gminą klient ponosi koszty max 0,5% wartości finansowanej faktury. Co ważne - naliczamy koszty za rzeczywisty okres finansowania, więc realnie usługa może kosztować znacznie mniej.

Czy przedsiębiorcy mogą finansować także inne wierzytelności?

Tak. Finansowanie gmin to nasz sztandarowy projekt o charakterze misyjnym. Stąd tak atrakcyjne warunki cenowe i bardzo liberalne podejście do ryzyka. Ale przedsiębiorcy mogą równolegle skorzystać z finansowania zobowiązań – tutaj oferujemy limity w przedziale od 50 tys. złotych do 250 tys. złotych oraz finansowania należności – tu limity wynoszą do 1 mln złotych. Wycena usługi ma charakter indywidulany, ale poziom cen jest bardzo atrakcyjny. Rozumiemy biznes i nie nakładamy rygorów typowo kredytowych, czyli np. nie wymagamy braku zaległości publiczno-prawnych czy wysokiej punktacji w BIK/BIG.

A na jakie profity w tym modelu współpracy może liczyć gmina?

Przede wszystkim gminy zatrzymują najlepszych dostawców i podwykonawców, oferując im wygodne, tanie i łatwo dostępne finansowanie w procesie online. To szczególnie ważne w obecnych czasach – nie ma konieczności wizyt w instytucjach i borykania się z procedurami. Dodatkowo w ramach współpracy z JST oferujemy programy szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców, zarówno z zarządzania płynnością jak i zarządzania ryzykiem transakcyjnym – to misyjny obszar naszej działalności, ale nie poprzestajemy na niej. W obu przypadkach przedłużeniem szkoleń i edukacji jest konkretna pomoc, czyli właśnie faktoring. Zarówno po stronie należności np. dla JST oraz dla pozostałych płatników, jak i po stronie zobowiązań dla dostawców komercyjnych, gdzie w imieniu przedsiębiorcy regulujemy jego zobowiązania. Nasza współpraca z gminami to także doskonała okazja do zaprezentowania lokalnym przedsiębiorcom całego spektrum rozwiązań dedykowanych mikro i MŚP, jakie mamy w ofercie.

Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej szczegółowych informacji?

Zapraszamy przede wszystkim do kontaktu z naszymi Doradcami.  Będziemy także organizować spotkania w gminach na terenie Małopolski. Nasi mobilni Doradcy odwiedzili już pierwsze z nich, przy współpracy z gminami udostępniając proces lokalnym przedsiębiorcom. Co ważne - program pozostanie z nami również po zakończeniu pandemii, a przede wszystkim będzie działał niezależnie od unijnych perspektyw dotacyjnych i różnych programów oferowanych w ramach wsparcia regionu. Prawdopodobnie wzbogacimy go o kolejne usługi dla przedsiębiorców i to być może jeszcze w tym roku.

Informacje:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
www.marr.pl

Więcej informacji o naszym faktoringu znajdziesz pod adresem [LINK]

Nasi Doradcy:

(dostępni w godz. 8-16, od pon. do pt.)

T: 785 056 877

T: 785 059 083

comments powered by Disqus