Rząd wprowadza 10 nowych rozwiązań dla firm

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj 10 kolejnych rozwiązań antykryzysowych dla firm, które mają uchronić je przed upadkiem oraz pozwolić przetrwać na rynku. Rząd ma m.in. pokryć koszty stałe oraz koszty leasingów dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

– Na walkę z epidemią od początku wydaliśmy już ponad 300 mld zł. Teraz wprowadzamy rozwiązania, które w kolejnym rozdziale walki z koronawirusem pozwolą ochronić miejsca pracy i przedsiębiorstwa. Nie będziemy się wahać użyć siły finansów państwa – mówił Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferecji prasowej.

10 nowych rozwiązań antykryzysowych dla firm

Rozwiązania, które przedstawił dzisiaj premier są przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, choć w kilku przypadkach mają być również dostępne dla firm ze wszystkich branż.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Przekazanie dla firm subwencji w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem otrzymania dotacji będzie spadek przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 roku.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Rząd zamierza umorzyć subwencje finansowe z PFR dla firm z sektora MŚP. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30 proc.

Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 roku.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmienione zostaną zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożona także zostanie szybka ścieżka dla dużych MŚP. Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych przedsiębiorstw z sektora MŚP i obejmuje wszystkie branże.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Rząd zamierza kontynuować gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską rząd będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia

Rząd będzie kontynuować dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

6. Przedłużenie postojowego

Czyli przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Rząd przedłuży zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

Zwiększona zostanie kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.

9. Polityka drugiej szansy

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu.

Wszystko w rękach Komisji Europejskiej

– Wprowadzenie w życie tych intrumentów, które dzisiaj przedstawiamy, zależy w dużym stopniu od postępu negocjacji z Komisją Europejską, ponieważ wiele małych i i średnich firm otrzymało już swoją dotację do poziomu de minimis, czyli 800 tys. euro. I nawet jeśli mamy pieniądze, a mamy, to firma, która już osiągnęła ten pułap de minimis, zgodnie z prawem europejskim, nie możemy jej dzisiaj wręczyć kolejnych środków – tłumaczył premier.

Rząd oszacował koszt wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań na 9-10 mld zł. – Jeżeli jednak będziemy musieli dalej zamykać gospodarkę, to ten koszt na pewno wzrośnie – dodał Mateusz Morawiecki.

Powyższe rozwiązania, jeśli zostaną już wprowadzone, mają działać z "mocą wsteczną", czyli od 1 listopada.

– Będziemy działać szybko i zdecydowanie. Pilnie negocjujemy z Komisją Europejską. Proszę również senat o bardzo szybkie procedowanie działań, które będą wymagały legislacji – apelował premier.

comments powered by Disqus