Tak słabego kwartału na rynku biurowym nie było od 6 lat

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W pierwszym kwartale 2021 roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 46,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co ze względu na pandemię jest najniższą wartością od sześciu lat. Największym projektem oddanym do użytku w Krakowie był kolejny etap kompleksu Equal Business Park.
Firma doradcza CBRE podsumowała regionalny rynek biurowy w pierwszym kwartale 2021 roku. Poza oddaniem do użytku dużego obiektu biurowego w postaci Equal Business Park D (11,3 tys. mkw.), w Gdańsku również deweloper Cavatina oddał do użytkowania nieco większy Palio Office Park A (16,1 tys. mkw.).

W I kw. w sumie wynajęto 98,3 tys. mkw. powierzchni biurowej, natomiast poziom pustostanów w regionach wyniósł prawie 13 proc.

– Pandemia nadal odciska swoje piętno na rynku biurowym, jednak deklaracje pracowników i pracodawców dotyczące chęci powrotu do biur, rozwijający się program szczepień oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna Polski pozwalają przewidywać ożywienie – komentuje Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

– W pandemii po stronie popytowej zaobserwowaliśmy spadek aktywności najemców, którzy nie byli pewni, jak w swojej strategii uwzględnić pracę zdalną, jednak wiele firm deklaruje chęć dalszego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy – dodaje Kamil Tyszkiewicz.

Ciekawą informacją w kontekście wzrostu rynku biurowego jest natężenie zapytań od nowych inwestorów. Atrakcyjność Polski nie maleje a wręcz rośnie. Sytuacja na innych rynkach światowych skłania duże koncerny do poszukiwań bezpiecznych przystani dla ich biznesu a Polska od dłuższego czasu jest tak postrzegana. Nie bez znaczenia dla wzrostu liczby nowych inwestycji w sektorze biurowym są liczne programy realizowane przez rząd, mające na celu ułatwiać przenoszenie biznesu do Polski – uzasadnia szef regionów.

Oddano pięć projektów w dwóch miastach

W pierwszym kwartale na regionalnym rynku biurowym przybyło 46,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co jest najniższą wartością od 2015 roku. Dostarczono w sumie pięć projektów, z czego dwa w Trójmieście oraz trzy w Krakowie.

Największymi oddanymi do użytku budynkami były Palio A w Gdańsku oraz Equal Business Park D w Krakowie.

Oddana powierzchnia na rynkach regionalnych była przednajęta w 40 proc. W budowie pozostaje 300 tys. mkw. powierzchni, które zostaną oddane do użytku do końca 2021 roku.

Przetasowania w strukturze najmu

Popyt na regionalnym rynku biurowym na początku roku wyniósł 98,3 tys. mkw. To poniżej poziomu sprzed pandemii – spadek o 55 proc. Odnotowano przetasowania w strukturze umów. Niewielki udział popytu stanowiły transakcje przednajmu – 8 proc. vs. 27 proc. rok wcześniej. Nadal najwyższy udział w popycie mają przedłużenia – niemal 45 proc. – Trzeba jednak zauważyć, że utrzymuje się wysoki odsetek nowych umów (33 proc.). Na 3 z 8 rynków regionalnych nowe umowy stanowiły nawet większy udział niż umowy przedłużenia. Dotyczy to m.in. Wrocławia, gdzie stanowiły aż 67 proc. całego popytu – podkreślają eksperci CBRE.

Absorpcja na rynkach regionalnych w pierwszym kwartale roku wyniosła 22,6 tys. mkw., co jest wartością porównywalną do rynku warszawskiego. Bardzo wysoka absorpcja wystąpiła w Trójmieście, bo aż 26,6 tys. mkw. Za to najniższa była w Lublinie, w którym zwolniło się aż 7,1 tys. mkw. powierzchni.

Biura w regionach przejmują firmy IT

Podobnie jak w ubiegłych latach, największy udział w popycie stanowią firmy z sektora IT, które odpowiadają za aż 36 proc. wynajętej powierzchni. W pierwszych miesiącach roku ten sektor podpisał umowy na 35,7 tys. mkw. powierzchni, z czego 15,1 tys. mkw. w Krakowie, a 12,7 tys. mkw. w Trójmieście.

Poziom pustostanów na koniec pierwszego kwartału na rynkach regionalnych wyniósł 12,92 proc. To wzrost o 3,51 pp. w porównaniu do poprzedniego roku.

comments powered by Disqus