Urząd pracy: Czekamy na wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Urzędnicy proszą, aby wnioski wysyłać drogą elektroniczną fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od początku kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią koronawirusa.

Eksperci z WUP szacują, że z pomocy skorzystać będzie mogło ok. 63 tysiące pracodawców na wsparcie 350 tysięcy osób z terenu Małopolski.

Wparcie przez trzy miesiące

Pierwsza forma przewiduje, że pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów: nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego lub nie mniej niż o 25% od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

W takich przypadkach pracodawca może otrzymać wsparcie przez kolejne trzy miesiące dla każdego pracownika. Będzie ono wynosiło 50% minimalnego wynagrodzenia oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne, przysługujące od pracodawcy w wysokości maksymalnej 1 533,09 zł miesięcznie.

Obniżenie wynagrodzenia

Druga opcja wsparcia zakłada, że pracodawca może się ubiegać o sfinansowania części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20%.

Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50% obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie większej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (na każdego pracownika otrzyma dofinansowanie w wysokości maksymalnej 2 452,27 zł miesięcznie). Wsparcie będzie świadczone przez trzy miesiące, a pracodawca nie będzie mógł zwalniać pracowników przez kolejne trzy miesiące.

Urzędnicy proszą, aby wnioski o dofinansowanie składać drogą elektroniczną, korzystając z formularza [link].