Wyprawka 300 plus. Ponad 41 tys. wniosków w Małopolsce

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W województwie małopolskim, w ramach programu „Dobry Start" do ZUS wpłynęło przeszło 41,1 tys. wniosków na 60,6 tys. dzieci. W całym kraju mamy jest już 707 tys. wniosków, które dotyczą niemal 1 mln dzieci.

W Małopolsce najwięcej wniosków rodzice złożyli w Krakowie – 15,5 tys. dla 21,8 tys. dzieci. W nowosądeckim ZUS o świadczenie ubiega się już ponad 9,5 tys. rodziców i opiekunów dla niemal 15,1 tys. dzieci. Natomiast do chrzanowskiej placówki wpłynęło 9,2 tys. wniosków na 13,3 tys. dzieci, a w tarnowskim ZUS – 6,9 tys. wniosków dla 10,5 tys. dzieci.

Kto może otrzymać świadczenie?

O świadczenie można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać go we wniosku.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.

Każda osoba, która złoży wniosek (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje o nim i jego obsłudze na portalu PUE ZUS (status obsługi, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS będzie też korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

– ZUS obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem 22 290 22 02 można otrzymać informacje na temat świadczenia 300 plus. Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów – informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

comments powered by Disqus