Znicze nie palą się tyle, ile deklarują producenci. To nawet dzień krócej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Inspekcja Handlowa w Krakowie sprawdziła, czy deklaracje producentów zniczy dotyczące czasu spalania wkładów odpowiadają rzeczywistości. Wkłady spalają się o kilka, kilkanaście godzin czy nawet dzień krócej względem czasu podanego na opakowaniach.

W ubiegłym roku również przeprowadzono takie badania. – Stwierdzaliśmy wkłady zgodne z tym, co oświadczali producenci, a nawet palące się dłużej, jednak też wiele takich, których czas spalania był aż o około 10 czy 17 godzin krótszy od tego, o czym informowani byli konsumenci na opakowaniu – komunikuje inspekcja handlowa.

– W okolicy uroczystości Wszystkich Świętych następuje znaczna sprzedaż zniczy, a szereg konsumentów kieruje się przy wyborze właśnie deklarowanym czasem palenia. Tradycja związana z odwiedzinami grobów bliskich i zapalania zniczy na dowód pamięci o zmarłych nie może być okazją do sprzedaży konsumentom produktów gorszych niż sugeruje to ich opakowanie – komentuje Joanna Jahn-Machowska, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

W 2022 roku inspekcja krakowska zleciła kolejną kontrolę i badania laboratoryjne na 10 próbkach wkładów do zniczy. W tej chwili dostępne są wyniki 8 z 10 próbek i 5 z nich paliło się krócej niż deklarowali producenci.

– Czasy spalania były krótsze od deklarowanych zarówno o około kilka godzin, jak i nawet o ponad dzień (w przypadku wkładów mających się palić ok. 3 dni). Zgodnie z procedurami, przedsiębiorcy, którzy sprzedają wkłady nieodpowiadające deklaracjom, są obligowani do poniesienia kosztów badań laboratoryjnych oraz – co najważniejsze – do sprzedaży produktów, których oznakowanie jest zgodne z prawdą – podaje inspekcja handlowa.

Wkłady do zniczy, zgodnie z przepisami, powinny posiadać oznaczenie, kto jest ich producentem. Wszystkich konsumentów, którzy zauważyli, że wkłady nie mają tego oznaczenia albo też palą się krócej niż deklarują producenci, inspekcja handlowa zachęca do kontaktu. Można to zrobić osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30.

comments powered by Disqus