5 mln zł dla pracodawców w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.plł

Blisko pięć milionów złotych ma do rozdania urząd pracy w Krakowie na szkolenia, kursy czy studia podyplomowe dla pracowników.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Program jest kierowany głównie dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz po 45 roku życia.

Z dofinansowania szkoleń skorzystać mogą także osoby wykonujące zawody deficytowe z terenu Krakowa, np. kierowcy autobusów, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, listonosze i kurierzy, pomoce kuchenne oraz samodzielni księgowi.

Kwota dofinansowania szkoleń dla jednego pracownika, o którą mogą starać się pracodawcy, to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 15 tys. złotych). Przedsiębiorca w sumie może zabiegać o maksymalnie 200 tys. złotych na kształcenie swoich pracowników w roku kalendarzowym.

Pracodawcy mogą wnioskować o 80% wartości kształcenia. Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do dziewięciu osób mogą otrzymać pełną kwotę refundacji.

Pierwszy nabór w lutym

Pierwszy nabór wniosków w Krakowie potrwa od 10 do 14 lutego. – Konkurencja pomiędzy wnioskami w Krakowie jest naprawdę bardzo duża, czasami decydują wyjątkowe detale – mówi Marcin Krzowski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
comments powered by Disqus