"Bank ziemi" pomoże w programie Mieszkanie Plus

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kolejny krok w kierunku realizacji programu Mieszkanie Plus. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Będzie on miał za zadanie gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa, które będą przeznaczane na budowę mieszkań w ramach rządowego programu.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Krajowy Zasób Nieruchomości ma być pewnego rodzaju bankiem ziemi, w którym gromadzone będą nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe realizowane w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Dodatkowo ma on realizować wiele różnych zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i ochroną praw najemców.

– Zadaniem KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w obowiązujących przepisach – poinformował resort.

Dodatkowo KZN ma kontrolować m.in. spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań, wysokość opłat eksploatacyjnych czy zawieranie i wypowiadanie umów najmu. Wśród kompetencji nowego podmiotu znajdzie się także wybór najemców rządowych mieszkań.

Rząd szacuje, że do 2030 roku liczba mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców w Polsce wzrośnie z 363 do 435. Wówczas byłaby to obecna średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo liczba osób mieszkających w słabych warunkach zmalałaby z 5,3 mln do 3,3 mln. Nowa ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.

Mieszkanie Plus kontra deweloperzy

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji na temat programu Mieszkanie Plus, rozpoczęła się dyskusja na temat jego wpływu na krajowy rynek nieruchomości. Jak ocenia Maciej Dymek z PrivateHouseBrokers, program skierowany jest do osób będących między młotem, a kowadłem, czyli do takich, których zarobki są zbyt wysokie, by uzyskać lokal gminny, ale zbyt niskie, by starać się o kredyt.

– Zauważamy, że rynek nie reaguje w nerwowy sposób na napływające informacje o kolejnych etapach programu. Mieszkanie Plus, choć skierowane do szerszej grupy odbiorców niż Mieszkanie Dla Młodych, wciąż kierowane jest do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców, nie będącej w zasięgu deweloperów – zapewnia Maciej Dymek.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up