Jeszcze kilka dni na złożenie wniosku do ZUS. Możliwa wyższa emerytura

fot. Krzysztof Kalinowski

11 stycznia mija termin złożenia wniosków o emeryturę powszechną dla osób, które pobierają emeryturę wcześniejszą.

Chodzi o osoby urodzone w roku 1953, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem.

–  Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których dotyczy zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma – mówi Anna Szaniawska. Oznacza to możliwość wyższego świadczenia.

Jak mówi przedstawicielka małopolskiego oddziału ZUS-u, osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wystarczy standardowy formularz o symbolu EMP).

Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia, to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną (w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze) nic nie musi robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 r. i poinformuje o nowej wysokości emerytury.

– Emerytura w nowej kwocie będzie przysługiwać od dnia, od którego była wypłacana emerytura powszechna. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to nowe świadczenie będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Natomiast, gdy przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie – informuje Anna Szaniawska.

comments powered by Disqus