Koniec Chemobudowy-Kraków w takiej formie

Otwarcie Centrum Rekreacji na os. Na Kozłówce, gdzie Chemobudowa była wykonawcą inwestycji fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

Polski Holding Nieruchomości należący do Skarbu Państwa wchłonął Chemobudowę-Kraków. Jak informuje minister aktywów państwowych Jacek Sasin, dla spółki to przede wszystkim korzyści, ale krakowscy posłowie nie są przekonani.

19 grudnia zeszłego roku grupa krakowskich posłów wystosowała interpelacje w sprawie konsolidacji PHN i Chemobudowy. To na wniosek pracowników, którzy obawiali się o swoją przyszłość, dlatego posłowie zadali szereg pytań ministrowi aktywów państwowych w tej sprawie. Działania te były jednak podjęte zbyt późno.

23 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości. Na nim została podjęta uchwała dotycząca podniesienia kapitału zakładowego spółki i objęcia nowych akcji przez Skarb Państwa za wkład niepieniężny składający się z akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA i spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki.

Jak informuje Jacek Sasin, „konsolidacja stwarza warunki do zwiększenia potencjału inwestycyjnego spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także przyczyni się do spotęgowania efektywności zarządzania majątkiem narodowym”.

– Przeprowadzenie procesu pozwoli również na skuteczne budowanie długoterminowego wzrostu wartości poszczególnych spółek, a w konsekwencji polskiego kapitału oraz da podstawę do tworzenia synergii, które finalnie wykreują wartość dodaną dla konsolidowanych podmiotów oraz Skarbu Państwa – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Działania te mają się wpisywać w „cele gospodarcze sprecyzowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., która jest kluczowym dokumentem Państwa Polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej”.

Jakie korzyści?

Szef resortu aktywów państwowych skupił się przede wszystkim na pozytywnych aspektach konsolidacji. Wspomniał też, że przed konsolidacją – 17 grudnia – doszło do spotkania przedstawiciela ministerstwa z pracownikami. Wysłane zostało również pismo z wyjaśnieniami.

Wchłonięcie krakowskiej spółki przez PHN zdaniem Sasina ma wiele korzyści. Chodzi tu o możliwość rozszerzenia oferty o generalne wykonawstwo poza budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi, wykorzystanie potencjału i know-how w ramach spółek grupy kapitałowej PHN w zakresie realizacji inwestycji polegających na budowie, komercjalizacji i zarządzaniu biurowcami czy efektywne zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie poprzez wspólną realizację inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych.

A jak na tym mają skorzystać pracownicy? Minister uważa, że zatrudnienie w stabilnej grupie kapitałowej daje lepszą perspektywę na przyszłość. Poza tym większa firma oznacza też lepsze możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

– W tej odpowiedzi próżno szukać konkretów. Są wymienione korzyści z punktu widzenia całej grupy, ale optyka odrębnej firmy, którą była Chemobudowa, była inna. Nie będą mogli mieć własnej strategii i działać na lokalnym rynku – komentuje poseł Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, który jest współtwórcą interpelacji.

– Dodatkowo zostali niedowartościowani. Jak to jest, że wycena całej spółki to 170 mln złotych, skoro wartość gruntów przekracza 250 mln złotych? – zastanawia się Miszalski.

Minister odpowiada, że „podstawą ustalenia wartości wnoszonego wkładu była wycena wnoszonych akcji sporządzona przez renomowaną firmę Ernst & Young”.

O PHN

Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł.

Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O Chemobudowie

Historia firmy sięga 1949 roku. Jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W Krakowie zrealizowała takie inwestycje jak budynek Radia Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia czy Dom Wschodzącego Słońca. W październiku 2018 roku firma podpisała z Zarządem Infrastruktury Sportowej umowę na budowę basenu przy ul. Eisenberga.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up