Konkurs o Nagrodę ABB 2016/2017 rozstrzygnięty

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został mgr inż. Piotr Palczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej. Zaś równorzędne wyróżnienia otrzymali dr inż. Marcin Marcinek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr inż. Szymon Piasecki z Politechniki Warszawskiej. Jury konkursu doceniło w nagrodzonych pracach optymalne połączenie podstaw teoretycznych i badawczych oraz wkład w rozwój bazy wiedzy specjalistycznej. Wartość nagród wyniosła 60 000 zł.

W drugim etapie XIV edycji Konkursu o Nagrodę ABB konkurowało ze sobą 55 prac. Wyróżnione przez jury trzy finałowe opracowania poruszały zagadnienia z zakresu zaawansowanych technologii i systemów inżyniersko-informatycznych oraz energoelektroniki. Nagrodę główną otrzymał mgr  inż. Piotr Palczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. Opracowanie systemu służącego do wprowadzania tekstu z wykorzystaniem fal mózgowych EEG. Promotorem pracy był prof. N. M. Giergiel.

System opracowany przez pana Piotra Palczewskiego, noszący nazwę NeuroGate, ma umożliwić osobom sparaliżowanym komunikację ze światem. Za pomocą nakładanego na głowę „head setu” z elektrodami, które rejestrują fale mózgowe EEG, użytkownik jest w stanie obsługiwać interfejs i tabelę ze znakami. System ten, tak jak słowniki w smartfonach, przystosowuje się do użytkownika podpowiadając najczęściej używane słowa. Opracowany przeze mnie system różni się od rozwiązań istniejących na rynku tym, że nie wymaga żadnej ingerencji i kontroli mięśni. Może więc być stosowany przez całkowicie sparaliżowane osoby.- mówi zwycięzca konkursu. Dzięki pomocy inwestorów system NeuroGate ma być wprowadzony na rynek i charakteryzować się przystępną ceną.

Mgr inż. Piotr Palczewski z Akademii Górniczo- Hutniczej, zwycięzca tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę ABB.

Jedno z wyróżnień trafiło do dr. inż. Marcina Marcinka z Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za pracę doktorską pt. Rezonansowy układ przekształtnikowy z aktywną stabilizacją punktu pracy w systemach bezstykowego przekazywania energii. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka oraz promotorem pomocniczym dr hab. inż. Marcin Hołub.

Wyróżniony dr inż. Marcin Marcinek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbiera gratulacje z rąk Marka Florkowskiego, dyrektora Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Równolegle jury wyróżniło pracę dr. inż. Szymona Piaseckiego z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, pt. Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable/distributed energy systems. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski oraz promotorem pomocniczym dr inż. Marek Jasiński.

Dr Marcinek w swojej rozprawie poruszył temat bezstykowego przekazu energii oraz opracował rozwiązanie umożliwiające przekaz dużej mocy, przy zachowaniu stałej częstotliwości pracy układu dla nienominalnych konfiguracji. Po zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu systemu, zostały przeprowadzone badania symulacyjne i eksperymentalne.

W pracy dr. Piaseckiego poruszony został temat zastosowania metod optymalizacji  wielokryterialnej w procesie projektowania przekształtnika sieciowego AC-DC dedykowanego dla systemów energetyki rozproszonej. W pracy zastosowano innowacyjną, dyskretną metodę optymalizacji wykorzystującą algorytmy ewolucyjne.

Gratulacje i nagroda dla wyróżnionego dr inż. Szymona Piaseckiego z Politechniki Warszawskiej.

Jury konkursu doceniło bardzo solidne podstawy teoretyczne wyróżnionych prac, jak i ich praktyczne zastosowanie. Zwrócono także uwagę na fakt, że przedstawione opracowania w znaczący sposób uzupełniają dotychczasową wiedzę w swoich dziedzinach.

Konkurs o Nagrodę ABB jest nie tylko rozpoznawalny, ale i ceniony w świecie naukowym. Dlatego jego uczestnicy uważają go za ważne doświadczenie. Udział w nim traktują jako szansę sprawdzenia wartości swojej pracy i osiągniętych wyników oraz skonfrontowania ich z opinią doświadczonych naukowców ABB. Konkurs jest dla nich także formą wymiany wiedzy naukowej między uczelniami a przemysłem i uważany jest za jeden z niewielu konkursów promujących prace badawczo-rozwojowe. 

Oprócz wymiaru naukowego Konkurs ma również wymiar finansowy, dający szansę zdobycia nagród pieniężnych. Finalista otrzymuje nagrodę w wysokości 30 000 złotych, natomiast wyróżnieni po 15 000 złotych każdy. Fundatorami nagród konkursowych są dyrektor Centrum Badawczego ABB w Krakowie oraz prezes zarządu ABB Sp. z o.o. 

Konkurs o Nagrodę ABB organizowany jest przez Korporacyjne Centrum Badawcze ABB już od 14 lat. Corocznie jury konkursu przyznaje nagrodę za najlepszą pracę inżynierską, magisterską lub doktorską poruszającą tematykę jednej z dziedzin działalności Centrum. Prace dotyczyć mogą tematów związanych z elektroenergetyką, energoelektroniką, automatyką, nanotechnologią, diagnostyką przemysłową, inżynierią i zarządzaniem procesami wytwarzania, technologią i systemami inżynierskimi oraz informatycznymi, a także inżynierią materiałową. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.abb.pl/konkurs.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up