Kraków ponownie z najniższym bezrobociem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kolejny miesiąc z rzędu Kraków może poszczycić się najniższym wskaźnikiem bezrobocia w całym województwie. W ubiegłym miesiącu wyniosło ono 2,4 proc.

W Krakowie sytuacja jest najlepsza, bezrobocie zmalało z 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak podają dane zgromadzone w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, podsumowującym ubiegły miesiąc, poprawie uległo również przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 7,8 proc. w ujęciu rocznym.

Zatrudnienie

– Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. wyniosło 525,1 tys. osób, tym samym kształtowało się na poziomie wyższym o 5,1 proc. niż rok wcześniej – czytamy w raporcie GUS. Zwiększenie zatrudnienia zauważono m.in. w górnictwie i wydobywaniu, a także mechanice samochodowej oraz obsłudze rynku nieruchomości.

Stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8 proc., podczas gdy w całym kraju wahała się na wysokości 5,9 proc. Największe bezrobocie wśród powiatów małopolskich odnotowano w powiecie dąbrowskim, w którym wyniosło ono 11,2 proc. w stosunku do 12,3 proc. w marcu 2018 roku; a także w powiecie tatrzańskim. Tutaj stopa bezrobocia wyniosła 9,2 proc. i była niższa o 0,7 proc. w wobec danych z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Najniższą wartością prócz miasta Kraków może poszczycić się powiat myślenicki oraz miasto Nowy Sącz. Co więcej, niezmiennie od 2016 roku w województwie małopolskim odnotowywano najniższą stopę bezrobocia w stosunku do średniej ogólnokrajowej.

Stopa napływu bezrobotnych, czyli stosunek nowo zarejestrowanych wobec liczby osób aktywnych zawodowo zmniejszył się o 0,1 proc. wobec analogicznego okresu w roku 2018 i wyniósł 0,6 proc. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano również mniej o 14,1 proc. bezrobotnych w skali całego roku.

Wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 5263,33 zł. Według danych GUS „było ono o 7,8 proc. wyższe niż rok wcześniej”. Poza tym, wynagrodzenie to systematycznie od 2015 roku rośnie, a najgwałtowniejsze wzrosty odnotowuje w pierwszym kwartale roku.

Może mieć to związek z cyklicznym charakterem bezrobocia, które przejawia się wraz ze wzrostem zatrudnienia w okresie wiosennym, a więc pozwalającym na prace remontowo-budowlane, a malejące pod koniec roku. Dlatego też można prognozować, że choć w marcu przeciętne wynagrodzenie wzrosło o niemalże 8 proc., w kwietniu chociaż w perspektywie rocznej będzie dalej rosło, to w stosunku do marca zmaleje.

Największe wzrosty zarobków Urząd Statystyczny w Krakowie zanotował w sektorze informacji i komunikacji, a także w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Nie tylko Małopolska

Wynik Krakowa jest najlepszym wynikiem nie tylko w województwie, ale także w całej Polsce. W wysokości procentowej stopy bezrobocia wyprzedza nas jedynie Warszawa z wynikiem 1,5 proc., Wrocław z 1,9 proc. oraz Poznań ze stopą bezrobocia rejestrowanego równą 1,3 proc.

Co więcej, wyniki te w odniesieniu do ogólnokrajowych zestawień wyrównanych sezonowo w latach 2011–2019 są najniższe w przeciągu ostatnich dziewięciu lat. Ponadto w marcu w całym kraju było ponad 933 tys. bezrobotnych. W samym Krakowie liczba ta wyniosła 12,3 tys., a w Małopolsce przeszło 72 tys. osób.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up