Małopolski rynek pracy na tle kraju. Jak wygląda przeciętne wynagrodzenie w województwie?

fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

We wtorek, 6 marca w czasie Festiwalu Pracy Jobicon 18, portal Pracuj.pl opublikował raport dotyczący małopolskiego rynku pracy na tle kraju. Wyniki analiz 360 tys. ankiet potwierdzają, że nasz region może pochwalić się nie tylko wysokim wskaźnikiem ofert pracy w Polsce, ale również wysokimi wynagrodzeniami i perspektywami zawodowymi.

– W 2017 roku pracodawcy z województwa małopolskiego opublikowali blisko 50 tysięcy ofert pracy – mówi Aleksandra Kowalewska, specjalista ds. PR i CSR grupy Pracuj.pl – Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Co więcej, jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce wciąż utrzymują się na wysokim poziomie.

Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie w Krakowie

Jak wyglądają zatem zarobki Polaków w podziale na poszczególne województwa i miasta? Dane z raportu Pracuj.pl wskazują, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto osiągają pracujący w województwie mazowieckim (5,5 tys. zł), na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (4,9 tys. zł), natomiast na trzecim małopolskie (4,7 tys. zł). Okazuje się, że na najwyższe wynagrodzenia, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, można było liczyć w Krakowie, gdzie wynosiły 5 tys. zł. To plasuje nasze miasto na trzecim miejscu pod względem wynagrodzenia wśród stolic województw.

– Nic dziwnego, zazwyczaj to w stolicach województw można liczyć na największe zarobki – mówi Artur Kobyliński, analityk danych w Pracuj.pl – Z jednej strony wynika to z faktu, że tam właśnie zlokalizowana jest większość dużych firm, w których jest największe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że w dużych miastach znajdują się ośrodki akademickie, co daje potencjalnym pracodawcom dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Przykładowo: ponad połowa absolwentów AGH znajduje zatrudnienie w Krakowie.

Wykształcenie i doświadczenie a wysokość zarobków

Dane z ubiergłego roku wskazują, że informatyka pozostaje kierunkiem, który już na starcie gwarantuje wysokie dochody. W województwie małopolskim absolwenci kierunków informatycznych otrzymują przeciętnie 6 tys. zł brutto w ciągu pierwszych trzech lat pracy, natomiast wynagrodzenia najlepszych przekraczają 10 tys. zł brutto. Na przeciętny dochód powyżej 4 tys. zł brutto mogą liczyć absolwenci takich kierunków jak mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi. W Małopolsce wśród tych specjalizacji zarabia się więcej niż wynosi przeciętna średnia kraju.

– Zapotrzebowanie pracodawców, przejawiające się także w oferowaniu wynagrodzenia, wskazuje, że w całej Polsce to specjaliści IT oraz absolwenci kierunków technicznych i ścisłych są na czele listy najbardziej pożądanych pracowników – tłumaczy Kobyliński.

Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie. W 2017 roku w Krakowie, przeciętna płaca kierownika wynosiła 9 tys. zł brutto. To daje naszemu miastu piąte miejsce w kraju ex aequo z Gliwicami. Z kolei przeciętna płaca osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty wyniosła w Krakowie 4750 zł brutto. Jak w tym kontekście na tle Krakowa wyglądają pozostałe miasta Małopolski? W Tarnowie przeciętna pensja specjalisty wyniosła 3650 zł brutto, a w Nowym Sączu - 3450 zł brutto.

comments powered by Disqus