Maturzysto – zaplanuj swoją karierę! Szkoła policealna bez matury!

Ukończyłeś szkołę średnią, ale nie udało ci się zdać egzaminu dojrzałości? Możesz kontynuować naukę w szkole policealnej, nie tracąc statusu ucznia. Szkoła policealna umożliwia podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie umiejętności docenianych przez przyszłych  pracodawców.

Szkoły policealne analizują aktualne sytuacje na rynku pracy, dlatego kierunki jakie oferują w danym roku szkolnym, są dostosowane do zapotrzebowania. Wszystko więc zależy od zainteresowań danego kandydata.  Dla osób, które łatwo nawiązują kontakt, mają pogodne usposobienie, myślą twórczo idealnymi kierunkami będą: opiekunka dziecięca lub terapeuta zajęciowy. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa europejskiego spowodował wzrost zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Pożądane są zwłaszcza takie kierunki jak: opiekun medyczny, technik optyk, ortoptystka, protetyk słuchu. Warto również wybrać kierunek technik sterylizacji medycznej, ponieważ w tym zawodzie wciąż brakuje fachowców.

10 powodów dlaczego warto wybrać Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie!

 1. Jesteśmy najlepszą bezpłatną szkołą policealną w Krakowie. Kształcimy w zawodach społeczno-medycznych od 1961 r. Doświadczenie, nowoczesna dostosowana do potrzeb rynku i wymagań egzaminacyjnych baza dydaktyczna, spowodowały, że jesteśmy jedną z najlepszych szkół policealnych w Małopolsce!
 2. Zapewniamy praktyki w najlepszych krakowskich placówkach szkolenia praktycznego: szpitalach, zakładach optycznych, gabinetach protetyki słuchu oraz placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy.
 3. Posiadamy miejsca noclegowe w internacie szkolnym, w atrakcyjnych cenach dla naszych słuchaczy.
 4. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, a to znaczy że egzamin zawodowy przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną będzie odbywał się w pracowniach szkolnych. Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 5. Nasi nauczyciele to przede wszystkim specjaliści pracujący w zawodzie w którym nauczają. Kreatywnie podchodzą do każdego słuchacza, z powodzeniem łączą teorię z praktyką.
 6. W ramach programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” dla naszych słuchaczy organizujemy bezpłatne kursy m. in: kurs na prawo jazdy, kurs florystyczny oraz miesięczne płatne staże u pracodawców.
 7. Organizujemy w ramach programów unijnych płatne staże dla słuchaczy oraz wizyty zawodoznawcze. Podczas wakacji możesz wziąć udział w stażu zawodowym możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i zwiększa szanse na zatrudnienie.
 8. Nasi absolwenci to doceniani fachowcy na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicami kraju
 9. Posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie szkolne oraz doskonale wyposażoną bibliotekę, w której będziesz mógł zaopatrzyć się w fachową literaturę.

10.  Wychodzimy naprzeciw potrzebom słuchaczy, jeśli chcesz pracować w czasie nauki lub jednocześnie studiować dostosujemy zajęcia edukacyjne dla Ciebie! Oferujemy naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne, uprawniające do skorzystania z ulg. Wydajemy zaświadczenie do ZUS-u, KRUS-u etc. potwierdzające naukę w szkole.

Jakie wybrać zawód? Podpowiadamy!

 • Terapeuta zajęciowy - wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Jeśli chcesz pomóc osobom chorym lub niepełnosprawnym w organizowaniu czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia plastyczno- techniczne, rękodzielniczo-krawieckie, kinezyterapię, socjoterapię kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie.
 • Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi do lat 3. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi oraz jako niania zatrudniana przez rodziców.
 • Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Jako opiekun medyczny możesz znaleźć zatrudnienie w: szpitalach, hospicjach, świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.
 • Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy słuchu pracują głównie w gabinetach zajmując się badaniem słuchu,  doborem aparatów słuchowych na podstawie wykonanych badań słuchu oraz jako audiometryści.

 • Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. W swojej pracy zajmuje się kontrolą procesów mycia, dezynfekcji sterylizacji. Kwalifikuje wyroby medyczne do w/w procesów. Technik sterylizacji medycznej może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale), punktach sterylizacyjnych, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych.

 • Technik optyk to zawód atrakcyjny i często poszukiwany na rynku pracy. Absolwent szkoły, jako dyplomowany technik optyk jest specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu optyki, optometrii, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, nowoczesnych technologii produkcji soczewek i ich właściwości. Zdobyte umiejętności doboru, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych używanych w różnych branżach pozwoli mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i efektywną obsługę klienta w salonie optycznym.
 • Ortoptystka współpracuje z okulistą w procesach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego oraz w zakresie rehabilitacji wybranych funkcji wzrokowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych u dzieci. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i stabrologii obejmującej terapię zeza. Ortoptystka jako pracownik służby zdrowia może znaleźć zatrudnienie w poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach ortoptycznych, szpitalach lub klinicznych oddziałach okulistycznych

Nauka rozpoczyna się od września 2019 r. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów),
 • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępny w sekretariacie),
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm).

 

Szkoła znajduje się przy Rondzie Kocmyrzowskim w Krakowie, os. Teatralne 4a, Tel. 12 644-28-72, 12 644-28-71.

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up