Miliony na innowacje. Jak pozyskać potężne fundusze dla firmy?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła niedawno start naboru wniosków o dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą uzyskać kwotę od miliona złotych wzwyż. Kto sięgnie po ogromne dofinansowanie i jak przygotować wniosek – opowiada Arkadiusz Kowalski, reprezentujący Fundusze Wsparcia.

Niedługo do przedsiębiorców trafi w sumie blisko 11 miliardów złotych, przeznaczonych na działania innowacyjne. Kwoty rzucają na kolana, więc muszę zapytać - jakie są warunki ich uzyskania?

Całościowy budżet funduszu jest ogromny - minimalne dofinansowanie wynosi milion złotych, z kolei na wyobraźnię działa brak górnego limitu. To jednak środki, które można pozyskać na przykład na działania innowacyjne, czyli takie, które dotyczą badań rozwojowych nowych metod produkcji, zastosowania nowych surowców, tworzeniu nowego lub ulepszaniu oprogramowania czy produktu w ramach modułów cyfryzacja, internacjonalizacja, kompetencje i zazielenianie.

Czyli nie są to środki na pokrycie bieżących wydatków?

Niestety nie, aczkolwiek to naprawdę dobra wiadomość dla tych, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub dobry, konkretny pomysł na wdrożenie innowacji. A takich firm w Polsce nie brakuje i najczęściej blokuje je właśnie brak kapitału na inwestycję. Co ważne, z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa niewielkie, jak i średnie i duże.

Trochę środków na inwestycję trzeba jednak mieć skoro to dofinansowanie.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zakłada wsparcie w około 70% całości kosztów wdrożenia innowacji. Pozostałe środki wnioskująca firma musi mieć zabezpieczone na ten cel we własnych środkach. Dla najniższych kwot dofinansowania to kilkaset tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę skalę dostępnych kwot, wsparcie z programu jest potężne.

W praktyce kto i na co może otrzymać dofinansowanie?

Skala możliwych działań jest bardzo szeroka - począwszy od opracowania automatyzujących procesy algorytmów, opracowanie receptury produktu żywnościowego o unikatowych właściwościach czy stworzenie nowej tkaniny. Wyobraźmy sobie zakład produkcyjny. Do jego skutecznego działania potrzebny jest zestaw kosztownych urządzeń, które bardzo poprawiają i automatyzują pracę – środki z FENG pomogą w wymianie lub modernizacji sprzętu. Albo laboratorium – do rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej potrzebuje odpowiedniego wyposażenia. Środki można także wykorzystać na cyfryzację, opłacenie specjalistów IT, badania rozwojowe nad nowym produktem lub poprawę kwalifikacji personelu, w tym także w formie wyjazdów na targi i przygotowania materiałów reklamowych. Finalnie konieczne będzie jednak wprowadzenie innowacji na skalę krajową.

Znakiem czasów w jakich przyszło nam funkcjonować z pewnością jest też podejście do efektywizacji zużycia energii.

Tak i to właśnie “zazielenianie” przedsiębiorstw jest jednym z kierunków, które można obrać przy pozyskiwaniu dofinansowania. W praktyce oznacza to wprowadzanie rozwiązań, które mają na celu nie tyle dostawienie kwiatków w biurze prezesa, ile realnie pomogą ograniczyć zużycie surowców i energii.

Wraz z ogłoszeniem naboru zapewne Pan i Pańska firma przeżywacie istne oblężenie.

Zainteresowanie programem jest faktycznie duże i trudno się dziwić, bo do pozyskania są środki bezdyskusyjnie rekordowe. I rzeczywiście, klienci, którzy wnioskują o tak duże kwoty chętnie korzystają ze wsparcia naszej firmy. Od lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych i rządowych. To ważne, aby wniosek o dofinansowanie wypełniała kompetentna osoba, która potrafi zwrócić uwagę na ważne niuanse i uniknąć błędów proceduralnych. W Funduszach Wsparcia pracuje kilkunastu doświadczonych specjalistów, co sprawia, że jesteśmy nie tylko jedną z największych, ale te najlepiej zweryfikowanych firm dotacyjnych.

Kiedy zatem należy zwrócić się do Was o pomoc w przygotowaniu wniosku?

Program prawdopodobnie będzie realizowany przez cały rok, ale pierwszy nabór już ruszył. Zapraszamy do kontaktu! Więcej informacji -> www.pozyskajfunduszeeuropejskie.pl