Standard & Poor’s oceniło Kraków. „To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez miasto”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Agencja ratingowa Standard & Poor’s oceniła wiarygodność kredytową miasta na poziomie A-. Natomiast perspektywa Krakowa został uznana za stabilną.

– Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Jak podaje magistrat, „analitycy S&P wskazują, że poziom ratingu Krakowa odzwierciedla ostrożną politykę finansową władz miasta opartą na kontroli wydatków, umiarkowanym zadłużeniu (głównie długoterminowym) oraz solidnej płynności finansowej”.

Podkreślone zostało również to, że Kraków posiada zróżnicowaną gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od średniej krajowej, a liczba ludności wzrasta, również dzięki napływowi uchodźców z Ukrainy.

– Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie agencji, że władze Krakowa będą utrzymywać pod kontrolą wzrost wydatków bieżących, co pozwoli uniknąć dalszego istotnego pogorszenia wyników finansowych – informuje urząd miasta.

Agencja Standard & Poor’s uważa, że miasta utrzyma płynność finansową, zmniejszając stopniowo swoje rezerwy gotówkowe.