Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie coraz bliżej

fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o przekazaniu spółce Nowa Huta Przyszłości prawa użytkowania wieczystego działki przy ulicy Cementowej. To krok naprzód w procesie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej.


Przekazanie liczącej 6,77 hektara działki było niezbędne do prac związanych z budową infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej, która swoim zasięgiem obejmie obszar niemal 40 hektarów. Teren SAG będzie udostępniony głównie małym i średnim przedsiębiorstwom pod inwestycje z zakresu tzw. inteligentnych specjalizacji regionu – life sciences, chemii czy technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Spójna całość

Przekazana działka to kolejny aport (wkład niepieniężny) do spółki Nowa Huta Przyszłości. Wcześniej Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie praw własności i wieczystego użytkowania pięciu działek o powierzchni niemal 27 hektarów. Jak mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A, przekazanie działek odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia strefy. – Działka, o której mowa, ma przeznaczenie przemysłowe, leży na terenie planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej i wraz z innymi przekazanymi przez gminę jest kluczowa dla procesu inwestycyjnego. Procedury prawne związane z przekazywaniem gruntów powinny zostać sfinalizowane do końca tego roku. To pozwoli na rozpoczęcie fazy inwestycyjnej na terenie SAG w pierwszym półroczu 2018 roku, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, złożonego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - wyjaśnia.

Biura, warsztaty i usługi towarzyszące

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie elementem Parku Naukowo-Technicznego „Branice”, będącego najważniejszą inwestycją planu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Plan zakłada stworzenie zaplecza badawczo-technologicznego o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach planu powstanie kompleks budynków, w których znajdzie się miejsce na laboratoria, warsztaty, biura czy przestrzenie wystawowe i konferencyjne.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up