Kraków gości sekretarzy. Rozmawiają o szansach i zagrożeniach

Ubiegłoroczna edycja Krajowego Kongresu Sekretarzy fot. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Informatyzacja usług publicznych i cyberbezpieczeństwo, dialog społeczny oraz ograniczenia i możliwości samorządu – to tylko niektóre tematy, które są poruszane na drugim Krajowym Kongresie Sekretarzy, który w dniach 29-30 maja odbywa się w Krakowie. Do naszego miasta przybyli przedstawiciele gmin, powiatów i województw. Pojawili się także goście z Ukrainy, którzy będą uczyć się na przykładzie Polski, jak powinny działać samorządy.

Krajowy Kongres Sekretarzy to wydarzenie skierowane do sekretarzy z samorządów terytorialnych z całego kraju. Oprócz funkcji integracyjnej wydarzenie ma pomóc w wymianie doświadczeń, wynikających z różnych modeli i praktyk zarządzania w samorządach. Konieczna jest też debata pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, którzy bezpośrednio oddziałują na samorząd lokalny.

– Nasza impreza jest wydarzeniem, które powstało oddolnie, w duchu misji rozwoju lokalnego. Musimy brać odpowiedzialność za swoje własne sprawy i przyczyniać się do poprawy miejsc, w których żyjemy – mówi dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

„Chcemy mieć wpływ”

W czasie inauguracji kongresu sędzia Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zwracał uwagę na problemy związane z centralizacją władzy. – W pewnym momencie nie wiem, czym kierowali się rządzący, przedstawiając koncepcję powiatu warszawskiego. Może liczyli na to, że ludzie spoza Warszawy są tak snobistyczni, że chcą do niej należeć. Mieszkańcy pokazali jednak, że chcą mieć własne samorządy i kontrolować władze w gminie – mówił.

Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego odniósł się także do pomysłu ograniczenia kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. – Postanowiono ograniczyć bierne prawo wyborcze grupie 1600 osób, które miałyby zakaz sprawowania funkcji w trzeciej kadencji. Żeby to wprowadzić, trzeba byłoby zrewolucjonizować konstytucję. Tu chodzi o bierne prawo wyborcze – tłumaczył.

Szanse i zagrożenia e-administracji

W czasie inauguracji zwracano także uwagę na informatyzację usług publicznych. Administracja samorządowa coraz śmielej wdraża nowe rozwiązania dla mieszkańców. E-usługi pozwalają na załatwienie wielu spraw urzędowych, bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to duża szansa, ale również ogromne wyzwanie.

– Niestety jeszcze w wielu urzędach brakuje na to środków. Postępująca cyfryzacja niesie za sobą także zagrożenie. Samorządy przechowują coraz większe ilości danych wrażliwych i są zagrożone atakami hakerów. Dbanie o cyberbezpieczeństwo już dziś jest koniecznością – wyjaśniała Stanisława Szołtysek, Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wśród omawianych tematów pojawią się także zagadnienia związane z problemami natury prawnej samorządów, obowiązkami spoczywającymi na barkach sekretarzy, zmianami legislacyjnymi czy organizacją samorządów.