Mieszkanie plus, przyroda minus

Wizualizacja fot. Materiały prasowe

Grupa badaczy postanowiła sporządzić raport dotyczący obszaru, gdzie planowana jest budowa mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Zdaniem autorów, inwestycja ta zniszczy tamtejszą cenną faunę i florę.

Plan budowy osiedla mieszkaniowego na 35 tys. osób zaniepokoił wiele osób. Część z nich postanowiła wykonać badanie łąk znajdujących się między osiedlem Kliny Zacisze a autostradą. Autorzy opracowali raport, z którego wynika, że są to tereny cenne pod względem przyrodniczym. Badacze - Joanna Kajzer-Bonk, Kamil Szczepka, Szymon Czyżewski oraz Sławomir Banach - wnioskują o objęcie tego obszaru ochroną.

Raport został sporządzony w oparciu o badania trwających od końca maja do końca czerwca. – Mimo tak krótkich ram czasowych, inwentaryzacja pozwoliła wykryć cały wachlarz rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków. Przedłożone wyniki należy traktować jako raport częściowy. Niemniej jednak, teren definitywnie zasługuje na objęcie ochroną w formie (przynajmniej!) użytku ekologicznego, o co autorzy opracowania będą postulować i zabiegać – podsumowują badacze.

Temat znany od dekady

Mariusz Waszkiewicz przypomina, że już 10 lat temu dysponował dokumentem, potwierdzającym walory przyrodnicze tego obszaru. – Występowaliśmy o to, by ten teren został chroniony przez Naturę 2000. To się jednak nie udało. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić tamten teren – mówi ekolog.

Teraz wiele będzie zależało od tego, co zrobi rada miasta, bo to samorządowcy mogą ustanowić użytek ekologiczny, która jest formą ochrony przyrody. Waszkiewicz jednak nie ma złudzeń, że przekonanie lokalnych polityków będzie trudne.

– Patrząc na zachowanie radnych w sprawie Zakrzówka, obawiam się, że mogą bać się tego, że inwestor wystąpi o odszkodowanie. Ale trzeba zrobić co się da. Z punktu widzenia przyrodniczego, teren ten należy chronić i już – podkreśla Mariusz Waszkiewicz.

Kiedy powstanie krakowski „Olkusz”?

Celem programu „Mieszkanie Plus” jest budowa tanich mieszkań na wynajem, z możliwością wykupu na własność. Inwestycje będą realizowane na działkach, których właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz inwestorzy prywatni. Środki na budowę mieszkań będą pochodziły z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości, spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego.

W piątek odbyło się natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I. Prace można oglądać do 8 sierpnia w godzinach od 12.00 do 17.00 w siedzibie SARP Kraków, Plac Szczepański 6 w Krakowie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice