Dobre sąsiedztwo „Blisko lotniska”. Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego Kraków Airport

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W czwartek 12 kwietnia 2018 r. zakończy się proces składnia wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w sołectwach położonych najbliżej Kraków Airport. Nowy konkurs grantowy „Blisko lotniska” zakłada dofinansowanie w wysokości do 30 tys. dla projektów służących mieszkańcom: Aleksandrowic, Balic, Rząski, Szczyglic, Cholerzyna, Chrosnej, Mnikowa i Morawicy. Kraków Airport jest jedynym lotniskiem w Polsce, które wprowadziło programy grantowe dla mieszkańców.

Zakup maszyn, urządzeń, pojazdów

Przypominamy, że to już drugi program Kraków Airport skierowany do mieszkańców sąsiadujących z lotniskiem gmin. Celem konkursu grantowego jest dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, które zakładają zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą dotyczyć m.in.: zakupu maszyn, urządzeń czy pojazdów, które będą służyły lokalnej społeczności sołectw położonych najbliżej krakowskiego portu lotniczego. Do jury komisji konkursowej – na wniosek mieszkańców – zaproszono przedstawicieli Gminy Zabierzów i Liszki.

Wnioski konkursowe można zgłaszać do 12 kwietnia 2018 r. Więcej informacji na temat konkursu grantowego na stronie www.krakowairport.pl/granty. Jednak nowy konkurs grantowy „Blisko lotniska”, a także kontynuowany od 2009 r. program „Wspieramy Sąsiadów”,  to nie jedyne formy zaangażowania społecznego Kraków Airport. Więcej informacji o pozostałych programach można znaleźć stronie lotniska w zakładce: http://bit.ly/SpolecznaOdpowiedzialnosc

Mapa grantów i konkurs „Wspieramy Sąsiadów”

We wrześniu 2017 roku Kraków Airport opublikował mapę zaangażowania, na której można zapoznać się ze zrealizowanymi dotychczas projektami w ramach konkursu dotującego lokalne inicjatywy „Wspieramy Sąsiadów”.  Do tej pory odbyło się dziewięć edycji konkursu, podczas których Kraków Airport dofinansował aż 132 projekty angażujące ponad 800 wolontariuszy. W 2018 roku odbędzie się 10. jubileuszowa edycja konkursu.

- Konkurs „Wspieramy Sąsiadów” został trzykrotnie doceniony i opisany w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - mówi Monika Pabisek, rzecznik prasowy Kraków Airport. - W wynikach ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej w 2016 r. wśród lokalnych organizacji pozarządowych i beneficjentów konkursu, około 88 procent badanych stwierdziło, że konkurs „Wspieramy Sąsiadów“ stanowi efektywne narzędzie wsparcia dla obszarów i mieszkańców w sąsiedztwie Kraków Airport.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up