Zawód: kurator – nie dla każdego

Prawdopodobnie wszyscy słyszeliśmy o zawodzie kuratora. Nie każdy jednak wie, z czym się wiąże ten zawód oraz jakie rodzaje kurateli występują. Aplikuj.pl wyjaśnia, na czym polega praca kuratorów, na jakie zarobki mogą liczyć oraz jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że praca kuratora nie należy do łatwych. Stanowisko to zobowiązuje do realizacji zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym i kontrolnym zaleconych przez orzeczenia sądu. Oznacza to bezpośrednią pracę z osobami objętymi postępowaniem sądowym w miejscach ich pobytu. Niejednokrotnie wiąże się to z odwiedzaniem miejsc niebezpiecznych. W zawodzie rozróżnia się kuratorów zajmujących się dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Zadaniem kuratora jest monitorowanie postępów podopiecznych w resocjalizacji.

Kurator społeczny i zawodowy – czym się zajmują?

W naszym kraju rozgraniczamy kuratorów sądowych zawodowych oraz kuratorów społecznych. Obie funkcje mają zbliżony charakter pracy, ale znacząco różnią się pod względem wynagrodzeń oraz wymogów stawianych osobie chcącej się podjąć danej funkcji. Kuratorzy społeczni są wpisywani na specjalną listę prowadzoną przez prezesa sądu rejonowego, przy którym działają.

Kuratorzy w czasie swojej pracy prowadzą wiele rozmów wychowawczych ze swoimi podopiecznymi. Bardzo często nie jest to praca sympatyczna, ponieważ w zawodzie ma się kontakt nierzadko z osobami agresywnymi czy niestabilnymi. Oznacza to pewne zagrożenie, szczególnie podczas wizytacji miejsc zamieszkania niektórych podopiecznych. Bardzo ważna jest wiedza z zakresu prawa czy przepisów socjalnych. Zadaniem kuratora jest nie tylko doglądanie podopiecznych, ale też pomoc im w różnych kwestiach. Chodzi między innymi o motywowanie, pocieszanie oraz przeprowadzenie wielu formalności. W efekcie praca kuratora jest niezwykle wymagająca i obejmująca szeroki zakres zadań. Przyjęło się, że kuratorzy zawodowi zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach karnych dotyczących dorosłych. Kuratorzy społeczni określani też mianem rodzinnych zajmują się przede wszystkim rodzinami oraz nieletnimi.

Zadania kuratora sądowego:

 • Ocena sytuacji podopiecznego
 • Motywacja i wprowadzanie zmian w życiu podopiecznego
 • Kontrola i rozliczanie z wykonywania zadań zaleconych przez sąd
 • Interwencje u podopiecznego
 • Opiniowanie i sprawozdania z postępów
 • Wnioskowanie o zmiany środków wychowawczych

Jak zostać kuratorem zawodowym?

Osoby chcące zostać kuratorem zawodowym muszą spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim powinny ukończyć wyższe studia na kierunku prawa, socjologii bądź nauk pedagogiczno-psychologicznych. Szczególnie te ostatnie będą pomocne przy kontakcie z osobami objętymi orzeczeniami sądu. Nieco mniejsze wymagania co do wykształcenia stawia się przed osobami zainteresowanymi pracą jako kurator społeczny. To jednak nie koniec drogi do zawodu. Przyszły kurator musi odbyć aplikację kuratorską zakończoną egzaminem. Adept powinien się także cechować nienagannym zdrowiem, aby móc wykonywać swoją pracę jak najskuteczniej. Każdy, kto myśli o podjęciu w przyszłości takiej pracy, powinien też postarać się o zdobywanie w wolnym czasie różnych doświadczeń związanych z pracą socjalną. Jak można to robić, przeczytasz więcej np. w artykule: Kurator społeczny lub sądowy – jak zostać?

Podsumujmy wymagania stawiane przed kandydatem na kuratora sądowego zawodowego:

 • Obywatelstwo polskie oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • Nieskazitelny charakter
 • Nienaganny stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora
 • Ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych bądź prawnych
 • Odbycie aplikacji kuratorskiej zakończonej egzaminem

Aplikacja kuratorska trwa 12 miesięcy i kończy się egzaminem kuratorskim. Przez rok aplikacji kandydat zapoznaje się pod okiem swojego patrona (kuratora zawodowego) z zasadami funkcjonowania sądu. W tym czasie bierze udział w rozprawach, naradach kuratorów oraz odwiedza placówki wychowawcze i resocjalizacyjne. Egzamin sprawdza umiejętności kandydata nabyte w czasie okresu aplikacji.

Jak zostać kuratorem społecznym?

W przypadku kuratora społecznego wymagania są znacznie niższe. Przede wszystkim wystarczy wykształcenie średnie oraz udokumentowane doświadczenie w pracy społecznej. Myśląc o takiej drodze kariery warto od najmłodszych lat poświęcać się wolontariatowi w placówkach opieki bądź wychowawczych.

Kandydat musi złożyć pisemne podanie do prezesa sądu rejonowego, przy którym chce pracować. W podaniu należy uwzględnić charakter spraw jakimi kandydat chce się zajmować oraz dołączyć swój życiorys i list motywacyjny. Konieczne jest również dokument poświadczający, że nie było się osobą karaną z Krajowego Rejestru Karnego (w osobny poradniku sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności). Kierownik zespołu kuratorów przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Po pomyślnej rekrutacji kurator społeczny składa ślubowanie przed prezesem właściwego sądu rejonowego. Następnie trafia na listę kuratorów.

Zarobki kuratora sądowego zawodowego i społecznego

Wiemy już, że praca kuratora sądowego nie należy do lekkich i przyjemnych. Niestety to nie przekłada się na wysokie zarobki. Według niektórych źródeł w pierwszych latach pracy, kuratorzy zawodowi mogą liczyć na stawki plasujące się w wysokości około 2500 zł netto. Wraz z doświadczeniem w pracy rośnie płaca i po kilku latach wraz z dodatkami np. terenowym i patronackim pensja może wzrosnąć do około 6000 zł, jest to jednak rzadkie.

Kuratorzy społeczni otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie będące ryczałtem w ramach zwrotu kosztów ponoszonych podczas dozoru lub nadzoru. W efekcie miesięczne zarobki mogą wynosić zaledwie 500-700 zł netto. Ryczałt ustala się procentowo od stawki bazowej kuratorów zawodowych.

Czy praca kuratora jest dla mnie?

Jak widać do pracy kuratora sądowego nie nadaje się każdy. Pomijając wymagania odnośnie edukacji czy braku karalności ważne są jeszcze odpowiednie predyspozycje. Kandydat musi się cechować empatią, komunikatywnością i wysoką odpornością na stres. Praca ta oznacza często zagłębianie się w środowiska patologiczne, gdzie nie można okazać strachu. Przy tym trzeba potrafić zmobilizować podopiecznego do zaczęcia nowego życia. Czy ta praca jest dla Ciebie? Odpowiedź na to pytanie wymaga bardzo gruntownego przemyślenia indywidualnych predyspozycji i chęci.

Jeśli chcesz przeczytać więcej ciekawych materiałów na temat rynku pracy i rekrutacji, zajrzyj do pozostałych artykułów tej serii:

- Drobiazgowy, uparty, gadatliwy – o jakich słabych stronach mówić podczas rekrutacji?

http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/drobiazgowy-uparty-gadatliwy-o-jakich-slabych-stronach-mowic-podczas-rekrutacji_32254.html

- Co z nowelizacją kodeksu pracy? Aplikuj.pl sprawdza planowane zmiany: http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/co-z-nowelizacja-kodeksu-pracy-aplikujpl-sprawdza-planowane-zmiany_32056.html

- 10 miesięcy obowiązkowych zwolnień lekarskich. Jak przyjął się nowy system?: http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/10-miesiecy-obowiazkowych-e-zwolnien-lekarskich-aplikujpl-sprawdza-jak-przyjal-sie-nowy-system_31855.html

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up