Czerwony budynek przy ul. Wadowickiej do rozbiórki [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków – taki napis widnieje na charakterystycznym czerwonym budynku u zbiegu ulic Wadowickiej i Tischnera. Ponad 40-letni obiekt miał być przebudowywany, lecz inwestor porzucił ten pomysł z uwagi na zły stan techniczny. Zdecydowano się na rozbiórkę.


1 czerwca Stalprodukt uzyskał pozwolenie na wyburzenie tego techniczno-socjalno-administracyjnego budynku z rzucającą się w oczy czerwoną elewacją. Ciężki sprzęt nie pojawił się jeszcze na terenie budowy. Aktualnie wewnątrz obiektu trwają prace porządkowe i wynoszenie przedmiotów, które mogłyby zakłócić przebieg ostatecznej rozbiórki.

Zmiana zobowiązań

Spółka Stalprodukt podpisała umowę z miastem o wieczyste użytkowanie terenu przy ul. Wadowickiej 14, na mocy której zobowiązała się do „realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie” czerwonego bloku. Okazało się jednak, że budynek jest w rozsypce, a zatem próba jego modernizacji wymagałaby dużych nakładów finansowych i środków, których inwestor nie chciał angażować.

– Biorąc pod uwagę zły stan techniczny obiektu, rozwiązania nieprzystające do współczesnych wymagań najemców oraz ograniczenia wynikające z samego projektu taka modernizacja byłaby nieefektywna i bezcelowa. Dlatego też Stalprodukt podjął odpowiednie działania celem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu oraz konieczną zmianę celu użytkowania wieczystego – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

Inwestor, chcąc dalej działać na tym terenie, zawnioskował do prezydenta o zmianę decyzji, której przedmiotem była rozbudowa czerwonego bloku, ponieważ nieruchomość przy ul. Wadowickiej 14 należy do Skarbu Państwa, Stalprodukt jest tylko jej użytkownikiem wieczystym.

– W kwietniu podpisano akt notarialny zmieniający umowę użytkowania wieczystego, tym samym znikła przeszkoda formalna na drodze uzyskania pozwolenia na rozbiórkę starego budynku techniczno-socjalnego – komunikuje Stalprodukt.

Centrum biurowe?

Na to się zanosi. Pozwolenie budowlane na rozbiórkę budynku po zakładach remontowych określa rodzaj inwestycji dokonywanej na niniejszym terenie, w tym przypadku są to „usługi i zabudowa biurowo-usługowa”.

Niestety inwestor nie odpowiedział na nasze zapytania dotyczące dalszych planów inwestycyjnych w tej lokalizacji. Zresztą podobnie jak spółka Ghelamco, która zarządza terenem po wyburzonym pod koniec 2019 roku sąsiednim budynku Elbudu. Możemy być jednak pewni, że Ghelamco na miejscu już wyburzonego gmachu, wybuduje biurowce.