Twoja kariera zakwitnie w maju? Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie

fot. Krzysztof Kalinowski

22 maja w hali przy ulicy Lema odbędą się jedne z największych bezpłatnych targów pracy.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą” są niepowtarzalną okazją,by w jednym miejscu zebrać dziesiątki pracodawców, specjalistów z wielu instytucji oraz mentorów, którzy podzielą się swoją wiedzą podczas zorganizowanych tematycznych wykładów związanych z rynkiem pracy” – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Tak jak w poprzednich edycjach i w tym roku przygotowane zostały trzystrefy tematyczne.

Strefa wystawiennicza – pokaż się z najlepszej strony

Ta część targów w jednej przestrzeni skupia prawie 100 wystawców z Krakowa i okolic. To właśnie tutaj można uzyskać informacje na temat aktualnych potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców, a także otrzymać możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm poszukujących nowych pracowników. Będzie można osobiście przedstawić swoje CV, porozmawiać o swoich umiejętnościach i doświadczeniu, a także zapoznać z kulturą organizacji w danej firmie. To świetna okazja do zrobienia dobrego wrażenia i wyróżnienia się na tle innych kandydatów. W strefie wystawienniczej można także skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne z profesjonalnym doradcą zawodowym, a także określić swoje słabe i mocne strony.

Strefa przedsiębiorczości – skorzystaj z wiedzy specjalistów

W strefie przedsiębiorczości wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów i konsultacji ze specjalistami m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Punktu Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Krakowa. Każdy, kto chce uzyskać odpowiedź na pytania związane ze sposobami rejestracji działalności gospodarczej, możliwościami dofinansowania swojego biznesu, czy formami opodatkowania dla przedsiębiorców, powinien obowiązkowo tam wstąpić.

Wstęp do strefy przedsiębiorczości nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Strefa warsztatowa – podnieś swoje kompetencje

W związku z ciągle zmieniającymi się trendami w procesie rekrutacji w strefie warsztatowej przygotowany został cykl konsultacji związanych z metodami poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacją, a także zarządzaniem sobą w czasie. Dla osób prowadzących własną firmę, które nie nadążają za zmianami w przepisach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, przygotowane zostanie spotkanie, podczas którego pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a także specjaliści z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dostarczą aktualnej wiedzy z zakresu legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce.

W ofercie nie zabraknie również warsztatów związanych z koncepcjami przewodzenia zespołem czy prowadzenia kampanii w social mediach. Na część warsztatów obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Warto zapoznać się z ich tematyką oraz szczegółowym harmonogramem.

– Nasze targi na trwałe zaznaczyły się na krakowskiej mapie zatrudnienia i ich poziom sukcesywnie rośnie. Dowodem tego, niech będzie fakt, że otrzymujemy sporo pozytywnych informacji zwrotnych od pracodawców, którzy się u nas wystawiają. Niektóre firmy to już stali bywalcy naszych targów – podkreśla Marek Cebulak.


Organizatorami targów są Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.