Dwie krakowskie firmy ukarane za zmowę przetargową

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam-Tours i Royal w sposób umyślny, skoordynowany i powtarzający się stosowały mechanizm tzw. rozstawiania i wycofywania ofert. Łączna kara dla obu firm wyniosła ponad 300 tysięcy złotych.

Przedsiębiorstwa działały na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Od lipca 2020  do czerwca 2021 roku  brały udział w czterech, składających się z 17 części, przetargach na dowóz dzieci do placówek opiekuńczych i oświatowych oraz na usługi komunikacji zastępczej. Zdaniem UOKiK firmy te w sposób umyślny, skoordynowany i powtarzający się stosowały mechanizm tzw. rozstawiania i wycofywania ofert. Uzgadniały treść swoich propozycji, w których ceny były odpowiednio zróżnicowane. Jeśli po ostatecznym ustaleniu kolejności ofert ceny proponowane przez uczestników zmowy zajmowały dwa pierwsze miejsca, to najkorzystniejsza była wycofywana, co prowadziło do wyboru droższej usługi. Beneficjentem takiej rezygnacji w każdym przypadku był uczestnik zmowy.

Organizatorzy wybierali droższe oferty

Przykładowo, przedsiębiorstwa wzięły udział w przetargu na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Zabierzów do placówek opiekuńczych i oświatowych. Po otwarciu ofert, zamawiający wezwał Royal, którego oferta była najkorzystniejsza, do uzupełnienia dokumentacji. Brak uzupełnienia spowodował jej odrzucenie i wybór kolejnej, czyli złożonej przez Adam-Tours, droższej o około 17 procent. – Uczestnicząc w tych samych przetargach, przedsiębiorcy celowo i świadomie manipulowali ich wynikami poprzez wycofywanie lub nieuzupełnianie tańszej oferty. Porozumienie miało negatywne skutki dla organizatorów przetargów, którzy kilkukrotnie wybrali droższe oferty – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

News will be here