Inflacja spadła. Eksperci czekają na ruch w sprawie stóp procentowych

fot. Krzysztof Kalinowski

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 10,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. O 2,2 proc. zmniejszył się natomiast produkt krajowy brutto.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 10,1 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że inflacja obniżyła się, ponieważ w lipcu była na poziomie 10,8 proc.

Jeśli chodzi o ceny, to w stosunku do zeszłego roku o 12,7 proc. wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, o 13,9 proc. nośników energii, a ceny paliwa do prywatnych środków transportu spadły o 6,1 proc.

W stosunku miesiąc do miesiąca ceny żywności i napojów spadły o 1 proc, nośniki energii zostały niezmienne, podrożały natomiast paliwa – o 1,9 proc.

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)/ autor: GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)/ autor: GUS

Niektórzy eksperci przewidują, że takie dane mogą wpłynąć na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych, choć większość analityków wskazywała, że bardziej przekonująca byłaby wartość jednocyfrowa.

– Uważamy, że pierwsza obniżka stóp będzie miała miejsce w najbliższych miesiącach, a o tym czy będzie to wrzesień czy październik mogą pomóc zdecydować dzisiejsze dane o CPI i PKB – napisali w czwartek rano ekonomiści z banku Santander. Analitycy z banku Milenium stwierdzili natomiast, że „niezależnie od miesiąca rozpoczęcia cyklu cięć zakładamy obniżenie stóp procentowych w tym roku o 0,5 pkt proc.” Specjaliści z Pekao zakładają, że „RPP obetnie stopy w większości scenariuszy dotyczących sierpniowego odczytu inflacji”. Posiedzenie Rady Polityki Pienięznej jest zaplanowane na 5 i 6 września.

PKB

Warto dodać, że W II kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według najnowszych danych GUS-u w drugim kwartale tego roku nastąpił spadek produktu krajowego brutto, który w skali roku wyniósł 0,6 proc. Wynika to ze spadku popytu krajowego o 4,1 proc. Kolejny raz obniżyło się spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 2,7 proc. W pierwszym kwartale tego roku było to  - 2 proc., ponownie wzrosły nakłady na środki trwałe – o 7,9 proc.