Inwestycja spod znaku „lex deweloper” doczeka się szczęśliwego zakończenia?

Tu powstanie blok mieszkalny fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pod obrady rady miasta znów trafi projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów. To jedna z tych inwestycji, które uda się zrealizować za pomocą prawa „lex deweloper”. I najprawdopodobniej jedyna w Krakowie.

Planowana inwestycja ma się składać z maksymalnie 68 mieszkań o powierzchni od 32 do 100 mkw. Blok ma mieć maksymalnie 20 metrów wysokości. Deweloperowi udało się spełnić wszystkie warunki, jakimi obwarowane były inwestycje realizowane tam, gdzie miejscowe plany tego nie przewidywały, i zdobyć pozytywnie opinie kilkudziesięciu wydziałów miejskich oraz państwowych instytucji, jak np. Komenda Miejska Policji w Krakowie.

Jednak za pierwszym razem, nieco ponad rok temu, rada miasta odrzuciła projekt bez konkretnego uzasadnienia, mając nadzieję, że sąd administracyjny zajmie podobne stanowisko. Tak się nie stało. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał skargę przedsiębiorstwa za zasadną. Kasacji od wyroku nie było, ponieważ magistrat uznał, że nie ma do tego podstaw prawnych.

Za pozytywnym zakończeniem procesu decyzyjnego przemawia również analiza wydziału mieszkalnictwa z połowy marca tego roku. Z dokumentu wynika między innymi to, jakie są potrzeby mieszkaniowe krakowian.

Uświadomieni

Świadczyć o tym może wynik naboru wniosków do programu Mieszkania Plus przy ul. Anny Szwed-Śniadkowskiej.

– W I etapie naboru wpłynęło 2576 wniosków, a na liście zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru przekazanej do PFR Nieruchomości znalazło się 2345 gospodarstw domowych. Lista najemców została przekazana inwestorowi we wrześniu 2021 roku celem przeprowadzenia drugiego etapu naboru – weryfikacji zdolności czynszowej przyszłych najemców lokali. Z inwestycji tej ma być pozyskane 481 mieszkań – widnieje w uzasadnieniu projektu uchwały.

Co ciekawe, termin drugiego etapu naboru został najpierw przesunięty z uwagi na niedrożność kanalizacji deszczowej, a później z powodu tymczasowego udostępnienia lokali uchodźcom z Ukrainy.

Również sytuacja związana z wojną i uchodźcami pokazała, zdaniem urzędników, że Kraków jest miastem atrakcyjnym do zamieszkania, a potrzeby lokalowe rosną. – W świetle powyższego wskazać należy, iż planowana inwestycja może przyczynić się do częściowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta Krakowa – konkluduje wydział mieszkalnictwa.