Miliony na kontraktach infrastrukturalnych. ZUE podało wyniki za 2023 rok

fot. Julia Ślósarczyk

Spółka i grupa kapitałowa ZUE podała wstępne wyniki finansowe za zeszły rok. Zysk w porównaniu z 2022 roku wzrósł o 22 procent.

ZUE to krakowska spółka notowana na giełdzie, z sektora infrastrukturalnego. Obecnie prowadzi prace remontowe na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki czy odpowiada za utrzymanie oświetlenia drogowego.

W 2023 roku ZUE osiągnęło przychody ze sprzedaży przekraczające 1,37 mld złotych, przy 831 mln złotych w 2022 roku. Zysk netto wyniósł natomiast 22 mln zł netto przy 10,2 mln zł w 2022 roku. Jeśli chodzi o Grupę ZUE, zysk netto wyniósł 21 mln zł, przy 17,3 mln dwa lata temu. Ostateczne wyniki mogą jednak ulec zmianie.

– Na koniec 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 212,2 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

Nowe kontrakty

W zeszłym roku spółki z grupy pozyskały kontrakty o łącznej wartości ok. 959 mln złotych. W tym roku, o czym niedawno pisaliśmy, firm podpisała umowę opiewającą na blisko 300 mln złotych w związku z realizacją linii tramwajowej w Warszawie. Całościowy portfel zamówień spółki wynosi ok. 1,8 mld złotych.

– Grupa składa kolejne oferty w Polsce i przygotowuje się do ofertowania na innych rynkach europejskich. Grupa jest przygotowana na ożywienie w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych głównych zamawiających, które jest spodziewane przez branżę w związku z potencjalnym napływem środków unijnych – informuje ZUE.