Najwięcej projektów biurowych powstaje w Krakowie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Drugi kwartał przyniósł ożywienie po stronie najemców w miastach regionalnych. Między kwietniem a czerwcem 2021 roku podpisano umowy na niemal 166 tys. mkw., co stanowiło ok. 70% wzrost względem ubiegłego kwartału.

Całkowite zasoby biurowe na ośmiu największych rynkach regionalnych w Polsce z końcem połowy 2021 roku osiągnęły powierzchnię 5,9 mln m kw. Najwięcej projektów, bo aż pięć, ukończono w Krakowie, którego wolumen nowoczesnej powierzchni biurowej powiększył się o 42 tys. mkw.

– Większe niż w analogicznym okresie 2020 roku zainteresowanie najemców nie pociąga jeszcze za sobą decyzji deweloperów odnośnie rozpoczynania nowych projektów. Te decyzje podejmowane są w długofalowej perspektywie, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna temu nie sprzyja. Obecnie na etapie budowy w miastach regionalnych znajduje się łącznie ponad 900 tys. m kw. powierzchni biurowej, która będzie oddawana do użytku sukcesywnie do 2023 roku – komentuje Jadwiga Małek z firmy Knight Frank.

250 tys. m kw. w budowie

Największe plany realizowane są w Krakowie, gdzie na koniec czerwca na etapie budowy znajdowało się około 250 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz w prężnie rozwijającej się w ostatnich latach w tym obszarze stolicy Górnego Śląska – 200 tys. m kw.

Kolejne miejsca zajmują Wrocław z projektami biurowymi w budowie o powierzchni 140 tys. m kw., z których 40% planowo powinna trafić na rynek jeszcze w tym roku oraz Trójmiasto i Łódź – każde z rozpoczętymi realizacji o powierzchni około 100 tys. m kw. Najmniej rozpoczętych realizacji jest obecnie w Poznaniu – 75 tys. m kw., z czego dwa największe projekty: Nowy Rynek E i Andersia Silver mają zostać ukończone w 2023 roku

Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku jest kwartalny wzrost aktywności najemców. W I połowie roku na ośmiu rynkach regionalnych podpisali oni umowy na 264 tys. m kw. Najwięcej transakcji odnotowały rynki biurowe w Krakowie i Trójmieście, odpowiednio 74 tys. m kw. i 72 tys. m kw.

– Sytuacja na poszczególnych rynkach jest nieco inna. W przypadku Krakowa, który jest największym rynkiem regionalnym w Polsce od stycznia do czerwca 2021 roku podpisano umowy obejmujące największą powierzchnię, z czego popyt w II kwartale był o 78% wyższy niż w ubiegłym i o 10% niższy niż analogiczny okres w roku poprzednim, przy czym renegocjacje stanowiły aż 62% wolumenu transakcji – dodaje Jadwiga Małek.

Więcej pustych biur

Pomimo większej aktywności najemców w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale jednocześnie tylko częściowo skomercjalizowanej, oddanej do użytku nowej powierzchni biurowej, zanotowano wzrost współczynnika pustostanów, który uśredniając dla ośmiu miast regionalnych wyniósł 13,4%.

Miastem regionalnym o najniższym współczynniku pustostanów jest Szczecin – 7,8%, wynika z ograniczonej nowej podaży w tym mieście, przy popycie na poziomie 5 tys. m kw. Dobrze radzą sobie Katowice, w których wskaźnik pustostanów na koniec czerwca 2021 roku wyniósł 9,2% i zanotował spadek o 0,1 pp. względem pierwszego kwartału. Taki sam wynik zanotowało Trójmiasto z niewielkim wzrostem na poziomie 0,1 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Duży udział renegocjacji w popycie oraz nie w pełni skomercjalizowana nowa podaż wpłynęły na dalszy wzrost wskaźnika pustostanów w Krakowie do poziomu 15,5% (wzrost 0,5 pp. kw./kw. oraz 4,4 pp. r/r).